Yoga pro děti 3 - 7 let

YOGA pro děti podporuje přirozený pohyb a je velmi dobrým doplňkem všech sportovních aktivit.

Hodinka s yogou se skládá ze cvičení Ásan-pozic zvířátek, nácviku správného dýchání, relaxace a her doprovázených básničkami, pisničkami, hudbou. Tématicky zařazujeme dramaterapii, muzikoterapii.... - velice vhodná forma uklidnění a porozumění sama sebe.

Na konci každé hodiny je zařazena ARTETERAPIE - vykreslení se,  přizpůsobené motivaci v hodině.

Yoga pro děti: 
  • zlepšuje koordinaci pohybu 
  • pomáhá správnému držení těla 
  • rozvíjí cit pro rytmus, představivost, fantazii, slovní zásobu 
  • harmonizuje a relaxuje - vhodné pro děti ADHD, hyperaktivní 
  • podporuje zdravé sebevědomí 
  • vzájemná spolupráce dětí ve dvojicích, skupinkách

Lektorka:
Soňa Peterková
učitelka MŠ, Arteterapeut a lektorka yogy pro děti

Přihlášky a veškeré informace
  • peterkova.sona@seznam.cz
    +402-775-16-2226

Cena za kurz
  • 10 lekcí / 1050 kč