Anatomický kurzDatum / Date
 • 25. - 28. 9. 2015
Místo / Location
 • Brno, Czech Republic
 • Jilova 29b
  www.pilatespoint.cz
  mapa
Čas / Class times
 •  9:00 - 16:00  pátek - pondělí
Lektor / Teacher
 • Daniella Mallach
 • Stott Pilates Lead Instructor Trainer,
  Isometric Rehabilitation Certified Therapist 
Cena / Price  8500 Kč  (24h)
Registrace / Registration 1000 Kč (nevratná záloha) (bankovním převodem)
Číslo účtu / Account number

 • 2500690799/2010 fio banka
  IBAN - CZ8320100000002500690799
  BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX

 • Storno Podmínky / Refund Policy
  Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová (Kadishi)
  Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
  Web www.pilatespoint.cz
  Email yitkadishi@gmail.com


  Kurz je zaměřen na pohyb a aplikaci na cvičení. Přístup tohoto kurzu je unikátní a proto je vhodný i pro ty, kteří nemají anatomické vzdělání, stejně jako pro ty, kteří již mají hluboké zkušenosti v anatomii. Cílem je vytvořit si hlubší porozumění funkce lidského těla, díky kterému budete s jistotou aplikovat principy a zásady jako vodítko k zodpovězení otázek, které nastávají při praxi.

  Kurz obsahuje interaktivní prezentace kostí, vazů, svalů a dalších důležitých struktur v lidském těle, který napomůže vypěstovat si rentgenové vidění a dovednosti posoudit a analyzovat klienty. Porozumíte roli svalů a jejich integraci s fasciemi a biomechanikou skeletálního pohybu. Pro každou aktivaci svalů uvidíte praktické ukázky. Kurz bude obsahovat pózy a cviky s důrazem na teoretickou část.
  Kurz je v angličtině se simultánním překladem do češtiny.


  The course will focus on movement and application to exercise. The approach of this course is unique, which makes it suitable for those that don't have anatomy background as well as for those that already have deep background in anatomy. The goal is to create deeper understating in human body's function with the confidence of using the principles as a guide to answer questions that pop up.

  It includes an interactive presentation of the bones, ligaments, muscles and other important structures in the human body, which will assist in developing x-ray vision and skills to asses and analyse the clients. We are going to understand the role of the muscles and the integration with the fascia slings and biomechanics of the skeletal movement. There will be practical demonstrations for each muscle activation. The course will include poses and exercises emphasizing the theoretical part.