Testování a aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře z pohledu vývojové kineziologie


Testing and activation of deep stabilization spinal system from the perspective of developmental kinesiology

Datum / Date  


 • 25.9.16, Sunday, 13:00 - 17:00

  Místo / Location

  • Brno, Czech Republic
  • Jilova 29b
  • www.pilatespoint.cz
  • mapa

  Lektor / Teacher


  Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.
  • Vedoucí fyzioterapeut na Soukromé klinice LOGO s.r.o.; 
  • externí spolupráce s Fakultou sportovních studií MU – přednášková, publikační a vědecko-výzkumná činnost; 
  • odborný garant akreditovaného kurzu na NCONZO "Diagnostika a terapie u poruch nožní klenby"

  • Chief physiotherapist at a private clinic LOGO
  • External collaboration with the Faculty of Sports Studies MU - lectures, publications and research activities
  • Expert guarantor of accredited course on NCONZO "Diagnosis and therapy of disorders of the foot arch"  The lesson is conducted in Czech with simultaneous translation into English.  Náplň kurzu:

  • základní principy stabilizace páteře
  • testování HSSP podle prof. Koláře
  • aktivace HSSP
  • vývojová kineziologie
  • cvičení využívající principu vývojové kineziologie
  • praktický nácvik jednotlivých pozic vývojové řady
  • praktická ukázka skupinového cvičení využívající principu vývojové kineziologie


  The course covers:
  • basic principles of stabilization of the spine
  • CORE testing by prof. Kolar
  • core activation
  • developmental kinesiology
  • exercise utilizing the principle of developmental kinesiology
  • practical training in various positions lineage
  • practical demonstration of group exercises utilizing the principle of developmental kinesiology  Cena / Tuition
  • 500 kč (EUR 20)

  Registrace / Registration  Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová

  Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
  Web www.pilatespoint.cz
  Email yitkadishi@gmail.com


   Žádné komentáře: