Scoliosis Mastermind with Sally Belanger
Datum / Date
 • 30.1. 2019 wed / středa
 • 13:00 - 15:00 (1. možnost)
 • 17:00 - 19:00 (2. možnost)

Spinal deformities of varying degrees both affect and are affected by sporting movements— sometimes a hindrance, and sometimes a help. 

In this two-hour workshop: 
 • explore the anatomy of scoliosis
 • the way it affects the kinematic chain
 • its cause-and-effect relationship to sport-specific motion. 

Learn how to:
 • accurately assess compensatory movement patterns
 • tailor programming for effective balance and maximum mechanical efficiency.


Místo / Location
 • Brno, Czech Republic
 • Jilova 29b
 • www.pilatespoint.cz
 • mapa

Lektor / Teacher
 • Sally Belanger, BPHE, BA, Queen's University
 • STOTT PILATES® Master Instructor Trainer
 • Bachelor of Physical and Health Education
 • Bachelor of Arts in Biology

Lekce jsou vedeny v angličtině.

Cena / Tuition
 • 950 kč  / 40 Euro 


Registrace / Registration
 • Číslo účtu / Account number 
 • 2500690799/2010 fio banka. (do poznámky: Sally)
 • IBAN - CZ8320100000002500690799
 • BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX
 • Storno Podmínky / Refund Policy
 • přes rezervační systém (dle data; registrace je platná po uhrazení kurzovného)


Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová
Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
Web www.pilatespoint.cz
Email yitkadishi@gmail.comSally Belanger, STOTT PILATES® Master Instructor Trainer, founded Sally Belanger Training (SBT) in 2010. http://sallybelanger.com Throughout her robust career, Sally has garnered a reputation in the industry as an authority on Pilates-based core training. The foundation of Sally's unique knowledge base is grounded in the science of anatomy, biomechanics and movement analysis - and in turn she has developed a regular roster of clients all over the world.

Sally has worked with athletes of all levels for more than a decade. She has seen the demand for quality professionals in the field increase dramatically and over the last few years she reports that general awareness of mind-body fitness has made its way into the realm of sport-specific conditioning.

Sally is also known for her ability to skillfully train "every day clients" looking to improve their overall strength and core stability through sport-specific, Pilates-based core training exercises. Additionally, she is a highly sought-after professional speaker known in fitness circles for her in-depth content-based and practical presentation style, and her ability to fuse the concepts of contemporary Pilates and core-based training by applying them through sport-specific exercise.

Sally is a former member of the Canadian Exercise Physiology Board and has a Bachelor of Physical and Health Education and a Bachelor of Arts in Biology from Queen's University. She has taught biomechanics, exercise physiology and anatomy, and presents at numerous industry trade shows and conferences globally including: IDEA World Fitness Convention, FIBO, Canfitpro, the annual ACE Personal Trainer Conference, and others.

As a recognized and highly sought-after Pilates instructor working out of the Toronto-based STOTT PILATES® Corporate Training Centre, Sally continues to work closely with a number of athletic trainers, physiotherapists and chiropractors whose clientele include a high-caliber roster of NHL players, and up-and-coming tennis and golf pros.


Sally Belanger, STOTT PILATES® Master Instructor Trainer, založila v roce 2010 Sally Belanger Training (SBT).http://sallybelanger.comBěhem své rázné kariéry si Sally získala pověst odborníka na trénink jádra těla (core) založený na Pilates. Základy jejích jedinečných vědomostí se opírají o hluboké znalosti anatomie, biomechaniky a analýzy pohybu.

Sally pracuje se sportovci všech úrovní více než deset let. Byla svědkem toho, jak se dramaticky zvýšila poptávka po kvalitních odbornících v oblasti, a jak si v posledních několika letech obecné povědomí o mind-body fitness našlo svou cestu do oblasti specifického sportovního tréninku.

Kromě toho je velmi vyhledávaný profesionální řečník známý ve fitness kruzích pro její praktický styl a hloubku obsahu, a její schopnost skloubit pojetí současného Pilates a core tréninku a aplikovat je na specifická cvičení pro různé sporty.

Sally je bývalý člen kanadské rady the Canadian Exercise Physiology Board, vystudovala obory tělesné a zdravotní výchovy a má bakalářský titul z biologie z Queen's University (Bachelor of Physical and Health Education a Bachelor of Arts in Biology).

Učí biomechaniku, fyziologii cvičení a anatomii a prezentuje na mnoha veletrzích a konferencích po celém světě, včetně: IDEA World Fitness Convention, Fibo, Canfitpro, výročních ACE konferencích osobních trenérů a dalších.

Jako uznávaný a velmi žádaný Pilates instruktor pracující mimo STOTT PILATES®  Corporate Training Centre v Torontu, Sally nadále úzce spolupracuje s řadou sportovních trenérů, fyzioterapeutů a chiropraktiků, jejichž klientela zahrnuje sportovce vysokého kalibru z řad hráčů NHL a tenisových a golfových profesionálů.