Krav Maga - sebeobrana pro ženy

Základní principy Krav Magy
  • Způsobit co nejvíc škody v co nejkratším čase
  • Přejdi z obrany do útoku v co nejkratším čase (nebo simultánně)
  • Použij veškeré dostupné prostředky k získání výhody

Základní témata
  • Prevence, vyhnutí se střetu, útěk
  • Obrany proti všem neozbrojeným útokům: údery, kopy, ale také uvolnění se ze všech možných druhů úchopů a držení.
  • Útoky a protiútoky ze všech možných úhlů,... vzdáleností, postojů (ve stoje, na zemi, ve vodě atp.) a ve všech rytmech. Zároveň se k útokům a obraně používají předměty denní potřeby (batoh, kufr, klíče, platební karta aj.)

Co si od nás odnesete?
  • Schopnost identifikovat útok, vyhnout se mu, či v případě nutnosti jej neutralizovat 
  • Jak fungovat a bránit se efektivně pod stresem či v šoku z nenadálého útoku 
  • Jak se bránit proti širokému spektru běžných útoků, jako je škrcení, údery, kopy, útoky zbraněmi (nůž, tyč, pistole), útoky více útočníků, útoky na zemi atd. 
  • Dobrou fyzickou kondici

Pády do všech směrů
Všechna výše uvedená témata jsou procvičována v rozličných prostředích – předchází jim nácvik v tělocvičně, ale cvičíme v otevřených prostorách, v parku, v dopravních prostředcích, v uzavřených prostorách, na schodištích apod.
Krav Maga připravuje studenty na všechny možné scénáře, ve všech prostředích a za všech podmínek. Ve svých technikách navíc využívá přirozených reflexů a pohybů těla, vše je tedy velmi efektivně zvládnutelné, bez ohledu na věk, váhu, výšku, fyzickou kondici a pohlaví. 

V čem je Krav Maga jiná?
Většina útoků se neodehrává v pohodlném prostředí tělocvičny. Trénink Krav Magy proto vychází z předpokladu, že útok v běžném životě může přijít v jakoukoli denní dobu, v jakémkoli prostředí, za jakýchkoli podmínek a navíc velice rychle a překvapivě.

Útoky se dějí v okamžicích, kdy je nejméně očekáváme, kdy jsme nejvíce zranitelní, v členitých oblastech s početným nábytkem, na nerovném povrchu, na parkovištích a v mnoha dalších prostředích, ve kterých žijeme, kterými denně procházíme, ve kterých pracujeme nebo se bavíme. Proto je náš trénink strukturován tak, aby co nejvíce odpovídal realitě (jak jen je to v „laboratorních“ podmínkách tělocvičny možné) a zároveň pracujeme s mnoha faktory, které ovlivňují finální úspěšnost sebeobranného aktu.

Trénujeme, abychom překonali nebo potlačili příznaky šoku, dezorientace, ztrátu jemných motorických schopností, tunelového vidění a spoustu dalších věcí, jako například pokřivené vnímání času apod. Naše techniky a schopnosti byly vyvinuty v reálných situacích a byly úspěšně použity civilisty, policisty či vojáky po celém světě.

Kontakt a registrace:
Vlastík Pitrocha
+402-603-906-819
vlastimil.pitrocha@kravmaga.cz
Facebook.com/KravMagaBrno

Rozvrh