Vliv cvičení pilates na podložce na postavení a složení těla žen středního věkuPodle jedné studie zkoumající účinnost pilates na držení těla vědci zjistili, že účastníci, kteří pravidelně cvičili cvičení Pilates na podložce (třikrát týdně po dobu 12 týdnů), zlepšili své postavení a svalovou hmotu a snížili tělesný tuk.
Tato studie se pokusila prozkoumat, zda je Pilates účinným cvičením pro zlepšení posturálního zarovnání a zdraví žen středního věku. Účastníky této studie bylo 36 žen středního věku (20 v experimentální skupině, 16 v kontrolní skupině). Experimentální skupina se účastnila cvičení Pilates třikrát týdně po dobu 12 týdnů. Měření polohy těla a složení před a po aplikaci cvičebního programu Pilates bylo provedeno pomocí analyzátoru složení těla a trojrozměrného skeneru. 


Ve středním věku ženy vstupují do fáze fyziologického stárnutí, kdy dochází ke změnám, jako je pokles svalové síly a hmoty, se zvýšeným tělesným tukem1). Po hormonálních změnách v důsledku stárnutí a menostáze mohou nastat problémy nejen v kardiovaskulárním a urogenitálním systému, ale také v muskuloskeletálním systému. Fyzické, psychické a psychické faktory středního věku přímo i nepřímo ovlivňují kvalitu života ve stáří. Nesprávně zvládnutý střední věk může způsobit nečekané neštěstí ve stáří. Existuje tedy potřeba vyvíjet a podporovat intervence, které zlepšují fyzickou kapacitu a následně kvalitu života starší populace.

Pilates oslovuje ženy jako hlavní forma cvičení pro zlepšení fyzického zdraví (svalová síla, vytrvalost, stabilita jádra a dýchání) a motorických funkcí (kontrola svalů, dynamická kontrola držení těla, rovnováha a koordinace). V současné době je metoda Pilates široce používána ve fyzioterapii pro trénink flexibility, stimulaci krevního oběhu, zlepšení posturálního zarovnání a uvědomění si těla. Protože se Pilates zaměřuje zejména na posílení břišní oblasti, bederní oblasti a stehen, aby byla dostatečně pevná, aby dostatečně podpírala páteř, je známo, že je vhodná pro ženy ve středním věku, které nemohou provádět náročné cvičení. Cvičení Pilates bylo zavedeno v Koreji, ale s velkým důrazem na jeho estetické aspekty se běžně věří, že Pilates je pouze cvičením na hubnutí a není dobře známo, že může zlepšit fyzické struktury, mobilizaci svalů a držení těla. zarovnání.

VÝSLEDEK
Posturální zarovnání a změny tělesného složení byly zkoumány a porovnávány ve skupině s běžnou rutinou a ve skupině s cvičením Pilates (tabulka 1)
Ve skupině s běžnou rutinou žádné proměnné nevykazovaly statisticky významné rozdíly mezi obdobím před a po období studie. 
Ve skupině Pilates vykazovaly všechny proměnné během tohoto období statisticky významné rozdíly, kromě správné rovnováhy a od výběžku akromia po velký trochanter. Ve skupině Pilates se zvýšila výška a snížil se tělesný tuk. Pokud jde o rovnováhu, sklon k levé straně se snížil, zatímco úhel pánve a úhel spojení obou sklonů ramen se zmenšil. Lze tedy říci, že ve skupině cvičení Pilates bylo posíleno posturální zarovnání v sagitální a horizontální rovině.