CeníkMěsíční permanentka /  Monthly pass 


Na všechny skupinové lekce bez omezení
 • 1 měsíc / 2000 Kč – nepřenosné *
 • (3.500 Kč od-from 1.6.24)
 • 1 month / 2000 Kč – non-refundable *

Absolut Barre /  Pilates u baletní tyče - new from 2.5.24
 • 1 lekce /class – 300 Kč 
 • 10 lekcí /classes – 2.800 Kč (280 Kč / lekce) – nevratné *
 • 20 lekcí /classes – 5.200 Kč (260 Kč / lekce) – nevratné *Skupinové Pilates lekce na podložce /  Matwork Group Pilates 
 • 1 lekce /class – 150 Kč 
 • 10 lekcí /classes – 1400 Kč (140 Kč / lekce) – nevratné *
 • 20 lekcí /classes – 2600 Kč (130 Kč / lekce) – nevratné *


Skupinové Pilates lekce na strojích / Equipment Group Pilates

 • 1 lekce /class – 340 Kč 
 • 10 lekcí /classes – 3.100 (310 Kč / lekce) – nevratné * 
 • 20 lekcí /classes – 5.600 (280 Kč / lekce) – nevratné *Skupinové Extra Pilates - půl lekce podložky, půl lekce stroje / Extra Group Pilates (half&half)

 • 1 lekce /class – 230 Kč 
 • 10 lekcí /classes – 2200 Kč (220 Kč / lekce) – nevratné * 
 • 20 lekcí /classes – 4200 Kč (210 Kč / lekce) – nevratné *Privátní lekce / Private Classes

Single
 • 1 lekce /class – 800 Kč 
 • 10 lekcí /classes – 7.000 (700 Kč / class) – nevratné * 
 • 20 lekcí /classes – 12.000 (600 Kč / class) – nevratné *
Duet
 • 1 lekce /class – 650 Kč (1 osoba) 
 • 10 lekcí /classes – 5.500 Kč (550 Kč / lekce / 1 osoba) – nevratné * 
 • 20 lekcí /classes – 9.000 Kč (450 Kč / lekce / 1 osoba) – nevratné *Startovní balíček / Starter Package

 • Dvě individuální lekce a jedna skupinová – 1300 Kč. (1.500 Kč od 1.6.24)
 • Two private classes and one group class – 1300 Kč. (1.500 Kč from 1.6.24)


Registrace / Registration


* poznámky:
 • 1 lekce trvá 55 min
 • permanentky jsou časově omezené na 6 měsíců
 • možnost platit splátkami po dohodě
 • zakoupit permanentku můžete u instruktora nebo na účet 2400297842/2010 fio banka 
  IBAN: CZ18 2010 0000 0024 0029 7842
  (
  platební podmínky)
 • permanentku můžete použít na různé dny a různé instruktory (nutná rezervace na skupinovou lekci)
 • akceptujeme Multisport kartu na lekci na podložce
 • fakturační údaje: Jitka Miškářová
  Jírovcova 47, Brno 623 00
  IČ: 87571421

* note:
 • 1 lesson lasts 55 min
 • season tickets are limited to 6 months
 • possibility to pay in installments by agreement
 • you can buy a season ticket from the instructor or thru the bank account 2400297842/2010 fio banka
 • IBAN: CZ18 2010 0000 0024 0029 7842
 • (Payment Terms)
 • you can use the season ticket for different days and different instructors (reservation required for the group lesson)
 • we accept a Multisport card for the Matwork class
 • billing information: Jitka Miškářová
 • Jírovcova 47, Brno 623 00
 • ID: 87571421