Pilates na strojích - Pilates on equipment


Skupinové Pilates lekce - na strojích 

Určeno pro maximální počet šest klientů.

Cvičí se na STOTT PILATES strojích Reformer, které umožňují individuální nastavení pro každého klienta procvičení celého těla na biomechanických principech STOTT PILATES.
Doporučujeme, aby každý klient absolvoval úvodní hodinu pro práci na strojích a uvedení do metody. 

Group Pilates lesson - on equipment  
Designed for a maximum of six clients. 
We train on STOTT PILATES Reformer machines, which offer individual settings for each student and exercise the whole body based on STOTT PILATES biomechanical principles. We recommend that every client take an introductory class on working with machines and an introduction to the method.Registrace / Register

* poznámky:
  • permanentky jsou časově omezené na 6 měsíců
  • možnost platit splátkami po dohodě
  • zakoupit permanentku můžete u instruktora nebo na účet (platební podmínky)
  • permanentku můžete použít na různé dny a různé instruktory (nutná registrace na lekci)
  • nabízíme bezplatné konzultace

* note: 
  • lesson passes are limited to 6 months 
  • possibility to pay in installments by agreement 
  • you can buy a lesson pass from the instructor or  thru bank account (payment terms
  • you can use a lesson pass for different days and different instructors (registration for the lesson is required) 
  • we offer free consultations