STOTT PILATES® Intenzivní kurz na reformer (IR)


Jeden ze dvou vstupních kurzů do metody STOTT PILATES®. 
Kurz, který dává smysl, naučí vás přemýšlet, rozumět svému tělu a požadavkům klientů, anatomickým a biomechanickým souvislostem, být schopný sám si odpovědět na otázky proč, jak, kdy, komu dát cvik.

IR (Intensive Reformer) kurz nabízí:


 • Pevné základy a dovednosti, které potřebujete k vytvoření účinného a motivujícího programu pro cvičení ve skupinách či osobním trenérství
 • Využít účinně reformer pro podporu stability a síly trupu, tvarování končetin, stability kloubů, flexibility, rovnováhy a koordinace (celého těla)

 • Základní, středně pokročilé a power sestavy cvičení/tréninky

 • Účinné způsoby komunikace a sledování klientů, slovní návody a obrazová přirovnání pro zlepšení provedení cviků a motivaci klientů

 • Modifikace pro specifické typy postav, hlubší znalost postury

 • Teorii a praxi posturální analýzy
 (body reading)
 • Jak postupně přidávat cviky (vrstvit) při přípravě účinného cvičebního/tréninkového plánu

 • 139 cviků plus četné modifikace

Course is taught in Czech and English as well

Datum / Date
 • 3 weekends:
 (50 hodin, 1h = 60 min)
 • 11. - 13.09.20 
 • 
02. - 04.10.20
 • 16. - 18.10.20

Čas / Times: 
 • Pá / Fri 09:00 - 17:00
 • So / Sat 09:00 - 17:00

 • Ne / Sun 09:00 - 16:00Místo / Location


 • Pilates Point

 • Jilova 29b, Brno, Česká republika

 • 
www.pilatespoint.cz
 • mapa


Lektor / Teacher


 • Jitka Miškářová (býv.Kadishi)

 • STOTT PILATES® Instructor Trainer / Školitel instruktorů metody STOTT PILATES®

Cena / Tuition 27.900 Kč
Cena studijních materiálů >

Registrace / Registration

Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová
Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
Web www.pilatespoint.cz
Email yitkadishi@gmail.com


Tento kurz vás naučí, jak připravovat a vést individuální nebo skupinové lekce na reformeru Level 1 (základní a středně pokročilá úroveň) pro Vaše klienty. Přestože lze IR absolvovat dříve než IMP, doporučujeme absolvovat IMP jako první.

Kromě hlavního zaměření kurzu si osvojíte následující:This course teaches how to design and instruct Level 1 (Essential and Intermediate) Reformer workouts in personal or group training settings for a range of clients. While IR may be taken prior to IMP, we recommend completing IMP first. In addition to the general course objectives, you will learn:

Effective use of the reformer to enhance torso stability and strength, peripheral extremity conditioning, joint stability, flexibility, balance and coordination
How to develop programs for personal and group classes
Essential, Intermediate, Power workouts
Effective communication and observational skills, verbal cueing and imagery for performance enhancement and client motivation
Modifications for specific body types, postural issues and conditions
Theory and practice of postural analysis
Exercise layering related to effective program design
139 exercises plus multiple modifications

Kvalifikační požadavky / Prerequisites:
Pracovní znalost funkční anatomie

Minimálně 30 hodin pilates lekcí/tréninků

Více než 3 roky praxe jako lektor fitness nebo jiné pohybové aktivity


Working knowledge of functional anatomy
Minimum 30 hours Pilates classes/workouts
Three-plus years teaching movement or fitness

Rozsah kurzu / Duration:
50 hodin výuky a vedení lekcí pod supervizí

 • Vedený v průběhu 3 týdnů nebo 5 víkendů

Minimálně 10 hodin náslech

Minimálně 40 hodin cvičební praxe
Minimálně 25 hodin praktického vedení lekcí

Celkem: 125 hodin + 10 hodin BONUS


50 hours instruction and supervised teaching
Minimum 10 hours observation
Minimum 40 hours physical review
Minimum 25 hours practice teaching
Conducted over 3 weeks or 5 weekends
Total: 125 hours +10 hours BONUS

CECs – uznané body pro:
5.0 STOTT PILATES; ACE; Can-Fit-Pro


Požadované studijní materiály / Required Course Materials (nejsou součástí ceny kurzu)
 • Matwork & Reformer Support Materials Book -ST-08050

 • (POZNÁMKA: Kniha Matwork & Reformer Support Materials Book je požadována na IMP, IR a CMR kurzy, ale pořizujete si ji pouze jednou.)

 • Balíček pro kurz na reformery – DVD DV-80336 / Reformer Course Package

 • BALÍČEK OBSAHUJE / COURSE PACKAGE INCLUDES
  • 2 manuály (Essential Reformer, Intermediate Reformer);
  • 2 DVD (Essential Reformer 2nd Ed, Intermediate Reformer includes BONUS modifications)
 • you can buy your course materials here: eShop DVD & ManualsNEPOVINNÉ MATERIÁLY

 • Advanced Reformer manual - ST-08058

 • Advanced Reformer video - DVD, 2 disc set - DV-80024

 • Následující materiály jsou požadovány pro všechny Základní kurzy a doporučené pro všechny Intenzivní kurzy. Jsou k dostání ve většině dobrých knihkupectví:
 • The following titles are required for all Comprehensive courses and recommended for Intensive courses. Available at most bookstores
 • Trail Guide to the Body, 4th Ed, Andrew Biel

 • Muscular System Flash Pak, Bryan Edwards  

 • Anatomy of Movement, Blandine GermainIntenzivní kurz na reformer probíhá ve dvou částech – IR1 a IR2.


Abychom vyšli vstříc vašim časovým plánům, je možno absolvovat kurz IR ve dvou oddělených částech. Podmínkou pro udělení certifikace je absolvování obou částí.

Intenzivní kurz na reformer, Část 1 – IR1Tento kurz Vás naučí, jak připravit a vést individuální a skupinové lekce základní úrovně na reformeru pro různé klienty. Naučíte se četné modifikace a variace, které Vám rozšíří možnosti sestavení cvičebního plánu lekce. Kromě hlavního zaměření kurzu si osvojíte následující:
Využít účinně reformer pro podporu stability a síly trupu, tvarování končetin, stability kloubů, flexibility, rovnováhy a koordinace (celého těla)

Jak sestavit cvičební plán individuálních a skupinových lekcí

Základní a power sestavy cvičení

Účinné způsoby komunikace a sledování klientů, slovní návody a obrazová přirovnání pro zlepšení provedení cviků a motivaci klientů

Modifikace pro specifické typy postav, hlubší znalost postury

Teorii a praxi posturální analýzy

Jak začlenit rezistenční pomůcky, abychom podpořili nebo zvýšili intenzitu cviků 

Jak postupně přidávat cviky (vrstvit) při přípravě účinného cvičebního/tréninkového plánu

74 cviků plus četné modifikace


Kvalifikační požadavky / Prerequisites
Pracovní znalost funkční anatomie

Minimálně 30 hodin pilates lekcí/tréninků

Více než 3 roky praxe jako lektor fitness nebo jiné pohybové aktivity

Rozsah kurzu:
30 hodin výuky

Studenti jsou povinni dále splnit následující:

Minimálně 6 hodin náslech

Minimálně 25 hodin analýzy těla/posturální analýzy

Minimálně 15 hodin praktického vedení lekcí

Celkem: 46 hodin

CECs – uznané body pro:
3.0 STOTT PILATES; ACE; Can-Fit-ProIntenzivní kurz na reformer, Část 2 – IR2Tento kurz Vás naučí, jak připravit a vést individuální a skupinové lekce středně pokročilé úrovně na reformeru pro různé klienty. Naučíte se četné modifikace a variace, které Vám rozšíří možnosti sestavení cvičebního plánu lekce. Kromě hlavního zaměření kurzu si osvojíte následující:
Využít účinně reformer pro podporu stability a síly trupu, tvarování končetin, stability kloubů, flexibility, rovnováhy a koordinace (celého těla)

Jak sestavit cvičební plán individuálních a skupinových lekcí

Základní a power sestavy cvičení

Účinné způsoby komunikace a sledování klientů, slovní návody a obrazová přirovnání pro zlepšení provedení cviků a motivaci klientů

Modifikace pro specifické typy postav, hlubší znalost postury

Teorii a praxi posturální analýzy

Jak postupně přidávat cviky (vrstvit) při přípravě účinného cvičebního/tréninkového plánu

65 cviků plus četné modifikace

Kvalifikační požadavky:
Intenzivní kurz na reformer, Část 1

Rozsah kurzu:
20 hodin výuky

Studenti jsou povinni dále splnit následující:

Minimálně 4 hodiny náslech

Minimálně 15 hodin analýzy těla/posturální analýzy

Minimálně 10 hodin praktického vedení lekcí

Celkem: 29 hodin + 5 hodin BONUS

CECs – uznané body pro:
2.0 STOTT PILATES; ACE; Can-Fit-Pro


Certifikace:
pro udělení certifikace je nutno složit písemnou a praktickou zkoušku

zkoušku je možno složit 6 měsíců od ukončení kurzu (zkouška není součástí ceny kurzy)


Maximální počet účastníků je 12!


Více informací v angličtině:
Intenzivní kurz na reformer IR

Všeobecné podmínky kurzu

Podmínky kurzu