STOTT PILATES® Intenzivní kurz na reformer (IR)

Nově tento rok přinášíme kurz Intensive Reformer 2. edice!


Kurz, který dává smysl, naučí vás přemýšlet, rozumět svému tělu a požadavkům klientů, anatomickým a biomechanickým souvislostem, být schopný sám si odpovědět na otázky proč, jak, kdy, komu dát cvik, rozpoznat posturu klienta a vytvořit správný program.


 Datum / Date

 • 3 weekends:
 (50 hodin, 1h = 60 min)
 • 28. - 30.10.
 • 18. - 20.11. 
 • 25. - 27.11.
 • Essential Level = 30 h
 • Intermediate Level = 20h
 • Čas / Times: 
 • Pá / Fri 09:00 - 17:00
 • So / Sat 09:00 - 17:00

 • Ne / Sun 09:00 - 16:00


 • Místo / Location
  • Brno, Česká republika
  • Pilates Point
   Jilova 29b
   www.pilatespoint.cz

   mapa
  course is taught in Czech and English as well

  Lektor / Teacher


  Cena / Tuition 


  Registrace / Registration  Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová
  Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
  Web www.pilatespoint.cz
  Email yitkadishi@gmail.com
  Tento kurz Vás naučí, jak připravovat a vést individuální nebo skupinové lekce na reformeru Level 1 (základní a středně pokročilá úroveň) pro Vaše klienty. Přestože lze IR absolvovat dříve než IMP, doporučujeme absolvovat IMP jako první. Kromě hlavního zaměření kurzu si osvojíte následující:
  • Využít účinně reformer pro podporu stability a síly trupu, tvarování končetin, stability kloubů, flexibility, rovnováhy a koordinace (celého těla)
  • Jak sestavit cvičební plán individuálních a skupinových lekcí
  • Základní, středně pokročilé a power sestavy cvičení/tréninky
  • Účinné způsoby komunikace a sledování klientů, slovní návody a obrazová přirovnání pro zlepšení provedení cviků a motivaci klientů
  • Modifikace pro specifické typy postav, hlubší znalost postury
  • Teorii a praxi posturální analýzy
  • Jak postupně přidávat cviky (vrstvit) při přípravě účinného cvičebního/tréninkového plánu
  • 122 cviků plus četné modifikace
  This course teaches how to design and instruct Level 1 (Essential and Intermediate) Reformer workouts in personal or group training settings for a range of clients. While IR may be taken prior to IMP, we recommend completing IMP first. In addition to the general course objectives, you will learn:


  • Effective use of the reformer to enhance torso stability and strength, peripheral extremity conditioning, joint stability, flexibility, balance and coordination
  • How to develop programs for personal and group classes
  • Essential, Intermediate, Power workouts
  • Effective communication and observational skills, verbal cueing and imagery for performance enhancement and client motivation
  • Modifications for specific body types, postural issues and conditions
  • Theory and practice of postural analysis
  • Exercise layering related to effective program design
  • 122 exercises plus multiple modifications

  Kvalifikační požadavky / Prerequisites:
  • Pracovní znalost funkční anatomie
  • Minimálně 30 hodin pilates lekcí/tréninků
  • Více než 3 roky praxe jako lektor fitness nebo jiné pohybové aktivity


  • Working knowledge of functional anatomy
  • Minimum 30 hours Pilates classes/workouts
  • Three-plus years teaching movement or fitness
  Rozsah kurzu / Duration:

  • Kurz:
   50 hodin výuky a vedení lekcí pod supervizí
  • Po kurzu:
   Minimálně 10 hodin náslech 
  • Minimálně 40 hodin analýzy těla/posturální analýzy
  • Minimálně 25 hodin praktického vedení lekcí
  • Vedený v průběhu 3 týdnů nebo 4 víkendů
  • Celkem: 125 hodin + 10 hodin BONUS


  • 50 hours instruction and supervised teaching
  • Minimum 10 hours observation
  • Minimum 40 hours physical review
  • Minimum 25 hours practice teaching
  • Conducted over 3 weeks or 4 weekends
  • Total: 125 hours +10 hours BONUS

  CECs – uznané body pro:
  • 5.0 STOTT PILATES; ACE; Can-Fit-Pro
  Požadované studijní materiály / Required Course Materials 
  (nejsou součástí ceny kurzu)
  • Matwork & Reformer Support Materials Book -ST-08050 (sample pages)(POZNÁMKA: Kniha Matwork & Reformer Support Materials Book je požadována na IMP a IR kurzy, ale pořizujete si ji pouze jednou.)
  • 2 manuály (Essential Reformer, Intermediate Reformer); (sample pages)
  • 2 DVD (Essential Reformer, Intermediate Reformer includes BONUS modifications) nebo Digital Videos

  NEPOVINNÉ MATERIÁLY / Non Required materials
  • Advanced Reformer manual - ST-08058
  • Advanced Reformer video - DVD, 2 disc set - DV-80024
  • Následující materiály jsou požadovány pro všechny Základní kurzy a doporučené pro všechny Intenzívní kurzy. Jsou k dostání ve většině dobrých knihkupectví:
  • The following titles are required for all Comprehensive courses and recommended for Intensive courses. Available at most bookstores
  Certifikace: 
  • pro udělení certifikace je nutno složit písemnou a praktickou zkoušku
  • zkoušku je možno složit 6 měsíců od ukončení kurzu(ů)
  Maximální počet účastníků je 12!
  • Pro přihlášky, informace o platbě a další informace týkající se tohoto kurzu kontaktujte Jitku Kadishi na tel. +420-728 054 692 nebo emailu yitkadishi@gmail.com
 • Intenzivní kurz na reformer IR
 • Všeobecné podmínky kurzu
 • Podmínky kurzu