STOTT PILATES® Intenzivní kurz na reformer (IR)

Druhý rok přinášíme kurz Intensive Reformer 2. edice!


Kurz, který dává smysl, naučí vás přemýšlet, rozumět svému tělu a požadavkům klientů, anatomickým a biomechanickým souvislostem, být schopný sám si odpovědět na otázky proč, jak, kdy, komu dát cvik, rozpoznat posturu klienta a vytvořit správný program.


 Datum / Date

 • říjen  - listopad 2024
 • weekends:

 • 11. - 13. 10.24
 • 8. - 10. 11.24
 • 29.11. - 1.12.24
 • (50 hodin, 1h = 60 min)
 • Essential Level = 30 h
 • Intermediate Level = 20h

 • Čas / Times: 
 • Pá / Fri 09:00 - 17:00
 • So / Sat 09:00 - 17:00

 • Ne / Sun 09:00 - 16:00Místo / Location
 • Brno, Česká republika
 • Pilates Point
  Jilova 29b
  www.pilatespoint.cz

  mapa
course is taught in Czech and English as well

Lektor / Teacher


Cena / Tuition 
 • kurz: 36.500 Kč (STOTT PILATES v Evropě 41.000Kč)
 • (při registraci do 31.6. 2024 ZDARMA Support Materials Book)
  (early bird, register till 31.6.2024 to get FREE Support Materials Book)
 • (manuály a zkouška nejsou v ceně)
 • Modul 1 = 21.900 Kč
 • Modul 2 = 14.600 Kč
 • Zkouška STOTT PILATES = $ 310
 • Akreditace MŠMT je pouze na kurz na podložkách
 • Cena studijních materiálů / Study Materials >

Rozsah kurzu / Duration:
 • Kurz:
  50 hodin výuky a vedení lekcí pod supervizí
 • Po kurzu:
  Minimálně 10 hodin náslech 
 • Minimálně 40 hodin fyzické praxe
 • Minimálně 25 hodin praktického vedení lekcí
 • Celkem: 125 hodin + 10 hodin BONUS

 • 50 hours instruction and supervised teaching
 • Minimum 10 hours observation
 • Minimum 40 hours physical review
 • Minimum 25 hours practice teaching
 • Total: 125 hours +10 hours BONUS

Registrace / RegistrationKontakt / Contact Name Jitka Miškářová
Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
Web www.pilatespoint.cz
Email pilatespointbrno@gmail.com
Tento kurz Vás naučí, jak připravovat a vést individuální nebo skupinové lekce na reformeru Level 1 (základní a středně pokročilá úroveň) pro Vaše klienty. Přestože lze IR absolvovat dříve než IMP, doporučujeme absolvovat IMP jako první. Kromě hlavního zaměření kurzu si osvojíte následující:
 • Využít účinně reformer pro podporu stability a síly trupu, tvarování končetin, stability kloubů, flexibility, rovnováhy a koordinace (celého těla)
 • Jak sestavit cvičební plán individuálních a skupinových lekcí
 • Základní, středně pokročilé a power sestavy cvičení/tréninky
 • Účinné způsoby komunikace a sledování klientů, slovní návody a obrazová přirovnání pro zlepšení provedení cviků a motivaci klientů
 • Modifikace pro specifické typy postav, hlubší znalost postury
 • Teorii a praxi posturální analýzy
 • Jak postupně přidávat cviky (vrstvit) při přípravě účinného cvičebního/tréninkového plánu
 • 122 cviků plus četné modifikace
This course teaches how to design and instruct Level 1 (Essential and Intermediate) Reformer workouts in personal or group training settings for a range of clients. While IR may be taken prior to IMP, we recommend completing IMP first. In addition to the general course objectives, you will learn:


 • Effective use of the reformer to enhance torso stability and strength, peripheral extremity conditioning, joint stability, flexibility, balance and coordination
 • How to develop programs for personal and group classes
 • Essential, Intermediate, Power workouts
 • Effective communication and observational skills, verbal cueing and imagery for performance enhancement and client motivation
 • Modifications for specific body types, postural issues and conditions
 • Theory and practice of postural analysis
 • Exercise layering related to effective program design
 • 122 exercises plus multiple modifications

Kvalifikační požadavky / Prerequisites:
 • Pracovní znalost funkční anatomie
 • Minimálně 30 hodin pilates lekcí/tréninků
 • Více než 3 roky praxe jako lektor fitness nebo jiné pohybové aktivity


 • Working knowledge of functional anatomy
 • Minimum 30 hours Pilates classes/workouts
 • Three-plus years teaching movement or fitness


CECs – uznané body pro:
 • 5.0 STOTT PILATES; ACE; Can-Fit-Pro
Požadované studijní materiály / Required Course Materials 
(nejsou součástí ceny kurzu)
 • Matwork & Reformer Support Materials Book -ST-08050 (sample pages)(POZNÁMKA: Kniha Matwork & Reformer Support Materials Book je požadována na IMP a IR kurzy, ale pořizujete si ji pouze jednou.)
 • 2 manuály (Essential Reformer, Intermediate Reformer); (sample pages)
 • 2 DVD (Essential Reformer, Intermediate Reformer includes BONUS modifications) nebo Digital Videos

NEPOVINNÉ MATERIÁLY / Non Required materials
 • Advanced Reformer manual - ST-08058
 • Advanced Reformer video - DVD, 2 disc set - DV-80024
 • Následující materiály jsou požadovány pro všechny Základní kurzy a doporučené pro všechny Intenzívní kurzy. Jsou k dostání ve většině dobrých knihkupectvích:
 • The following titles are required for all Comprehensive courses and recommended for Intensive courses. Available at most bookstores

 • Certifikace 
  • pro certifikaci je požadována písemná a praktická zkouška
  • 
zkoušky můžete provést do šesti měsíců od ukončení kurzu v jakémkoliv STOTT PILATES vzdělávacím centru na světě (viz. Certification and Examinations)
  • po úspěšném absolvování kurzu dostanete oprávnění STOTT PILATES instruktora na půl roku
  • po úspěšném absolvování zkoušek získáte titul STOTT PILATES Matwork certified instructor na 1 rok, certifikace se obnovuje workshopy, podle kreditního systému
  • zkoušku je možné udělat v češtině
  • více informací o zkouškách v angličtině nebo v češtině
  • STOTT PILATES certifikace ukazuje klientům a zaměstnavatelům, že jste dobře kvalifikovaný odborník. Na závěr každého kurzu obdržíte dopis o absolvování a kredity (body) dalšího vzdělávání. STOTT PILATES certifikace je udělena po úspěšném ukončení studia, plus písemné a praktické zkoušky. 
   Látka na zkoušky je kumulativní, takže studenti se mohou certifikovat v několika etapách buď zkouškou po každém kurzu nebo po sérii kurzů, např. studenti certifikováni v Matwork musí vzít kombinaci Matwork a Reformer zkoušky, pokud chtějí následně certifikaci Reformer. To platí i pro studenty, kteří získali oprávnění Reformer a chtějí se přesunout na certifikaci CCB. 
  • Upozorňujeme, že zkoušky musí být absolvovány do šesti měsíců od posledního ukončeného kurzu. S každou zkouškou je spojený poplatek. Úspěšné dokončení Matwork, Reformer, Cadillac, Chair & Barrels, Advanced repertoár, ISP kurzy a zkoušky jsou nezbytné pro plnou certifikaci. 
  Certification
  • a written & practical exam is required for certification
  • 
exam may be taken within six months of completing course(s)
  • more details in English


Maximální počet účastníků je 12!
 • Pro přihlášky, informace o platbě a další informace týkající se tohoto kurzu kontaktujte Jitku Miškářovou na tel. +420-728 054 692 nebo emailu pilatespointbrno@gmail.com
 • Intenzivní kurz na reformer IR
 • Všeobecné podmínky kurzu
 • Podmínky kurzu