Workshops with Jennifer Dahl

Datum / Date 


 • 24.9.16 10:00 - 12:00
 • ZEN•GA Fluid Conditioning with the Mini Stability Ball
 • info:
 • 24.9. 13:00 - 17:00
 • Total Barre Endurance 1
 • info:
 • 25.9. 
 • master classes 
 • details soon!

Místo / Location

 • Brno, Czech Republic
 • Jilova 29b
 • www.pilatespoint.cz
 • mapa

Lektor / Teacher • Jennifer Dahl
 • Lead Instructor Trainer for STOTT PILATES® and an Instructor Trainer for ZEN•GA™ and Total Barre™
 • Bachelor of Science degree from the University of Toronto
 • ACE certified professional trainer
 • School of Toronto Dance Theatre
Lekce jsou vedeny v angličtině se simultánním překladem do češtiny.

Cena / Tuition

 • 4 600 kč (Total Barre) including manual
 • 1 800 kč (Zenga)
 • 6 000 kč both workshops

Registrace / Registration

 • Číslo účtu / Account number (pay pal possible)
 • 2500690799/2010 fio banka
 • IBAN - CZ8320100000002500690799
 • BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX
 • Storno Podmínky / Refund Policy


Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová

Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
Web www.pilatespoint.cz
Email yitkadishi@gmail.com

Total Barre™ Endurance 1  • This high-energy four-hour workshop, is a great opportunity for Instructors looking to bring music-inspired movement to their clients. Instructors learn unique choreography to create a biomechanically well-balanced and fun Barre program…
  more info:


  ZEN•GA™ Fluid Conditioning with the Mini Stability Ball™ 


  •  This fluid dynamic workout, includes sequences of movements that transition gracefully from one to the next. The Mini Stability Ball™ brings awareness to the deep stabilizing muscles of the body.. more info
   more info:

  STOTT PILATES® Injuries & Special Population kurz ISP

  ISP kurz - klienti vyžadující speciální péči 

  (slabší svalová trénovanost, těhotné, po zranění, operacích apod.)

  Datum konání / Dates
  •  26.9. - 29.9. 2016
  Místo konání / Location:
  • Brno, Czech Republic
  • Pilates Point
   Jilova 29b, Brno
   www.pilatespoint.cz

   mapa
  Čas výuky / Class Times:
  •  9:00 - 16:00
  Lektor / Teacher 

  • Jennifer Dahl (Toronto)
  • STOTT PILATES® Lead Instructor Trainer
  Cena / Tuition: 
  22.600 Kč registrace do/till  31.7.2016
  25.500 Kč registrace po/after  31.7.2016


  Registrační poplatek / Registration Fee:


  • Kč 7000 (nevratná záloha) 
  • Číslo účtu / Account Number:  2500690799/2010 Fio banka
  • IBAN - CZ8320100000002500690799BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX
  • Podmínky vrácení penězRefund Policy  Kontaktní osoba / Contact Name: Jitka Miškářová (dříve Kadishi)
  Kontaktní telefon / Contact Phone: +420-728 054 692
  Webové stránky / Contact URL: www.pilatespoint.cz
  Email: yitkadishi@gmail.com  Naučíte se upravit cvičební program, aby odpovídal zdravotnímu stavu, slabinám, problémům s držením těla nebo případným zraněním klientů (nikoliv diagnostikovat tyto). V tomto kurzu/ukázce se budeme zabývat následujícími tématy:

  • Postupy při rehabilitaci zranění muskuloskeletárního systému.
  • Anatomie a biomechanika, dysfunkce a patologické jevy, modifikace cviků v oblastech: bederní, pánevní a krční páteře, břicho, rameno, loket, zápěstí, kyčel, koleno, kotník a chodidlo.
  • Těhotenství, chronická bolest a další specifické stavy plus příprava cvičebního programu.
  • Vhodné modifikace cviků na podložce, reformeru, cadillacu, stability chair a barelech.
  Kvalifikační požadavky: 
  • IMP nebo IR nebo CMR nebo GM nebo GR
  Délka trvání: 
  • 24 hodin výuky v průběhu 4-6 dnů
  CECs – uznané body:
  •  2.4 STOTT PILATES; ACE; Can-Fit-Pro
  Požadované materiály na kurz
  • ISP Course Package - DVD  - DV-80356
   COURSE PACKAGE ZAHRNUJE:
  • 2 Manuály:
   - ISP Resource Guide
   - Injuries & Special Populations Support Material
  • 2 DVD:
   - Back Care Repertoire (zahrnuje: Be Kind to Your Spine; Pain-Free Posture; Standing Tall);
   - Spinal, Pelvic & Scapular Stabilization with Reformer & Vertical Frame;
  NEPOVINNÉ MATERIÁLY
  • Peripheral Joint Stabilization on Equipment
  • Spinal, Pelvic & Scapular Stabilization on Equipment
  Certifikace
  • pro udělení certifikace je nutno složit písemnou a praktickou zkoušku
  • zkoušku je možno složit 6 měsíců od ukončení kurzu(ů)
  Maximální počet účastníků je 12!

  • Pro přihlášky, informace o platbě a další informace týkající se tohoto kurzu kontaktujte Jitku Miškářovou (dříve Kadishi) na tel. +420-728 054 692 nebo emailu yitkadishi@gmail.com
  Více informací:
   Learn to customize workouts to address weaknesses, health conditions, postural problems or injuries (but not to diagnose specific injuries). Topics covered in this lecture/demonstration class include:
   • Approaches to rehabilitating an injured musculoskeletal system
   • Anatomy and biomechanics, dysfunctions and pathologies, and exercise modifications in the: lumbo-pelvic, cervical, upper quadrant, shoulder, elbow, wrist, hip, knee, ankle and foot regions
   • Pregnancy, fibromyalgia and other special conditions plus workout design
   • Appropriate modification of Matwork, Reformer, Cadillac, Stability Chair and Barrel exercises
   Prerequisites
   • IMP or IR or CMR or GM or GR
   Duration

   24 hours instruction over 4-6 days

   CECs

   2.4 STOTT PILATES; ACE; Can-Fit-Pro
   Required Course Materials
   • ISP Course Package - DVD  - DV-80356
    COURSE PACKAGE INCLUDES:
   • 2 Manuals:
    - ISP Resource Guide
    - Injuries & Special Populations Support Material
   • 2 DVDs:
    - Back Care Repertoire (includes: Be Kind to Your Spine; Pain-Free Posture; Standing Tall);
    - Spinal, Pelvic & Scapular Stabilization with Reformer & Vertical Frame;

   OPTIONAL ITEMS

   • Peripheral Joint Stabilization on Equipment
   • Spinal, Pelvic & Scapular Stabilization on Equipment

   Certification

   • a written & practical exam is required for certification
   • 
exam may be taken within six months of completing course(s)
   Space is limited to 12 students!
   • To register or for costs and additional information regarding this course, contact Yitka Miškářová (Kadishi) at +420-728 054 692 or email: yitkadishi@gmail.com

   More information:

   ICAD STOTT PILATES® intenzivní kurz Cadillac

   Datum / Date  

   • 7. - 9. 10. 2016
   • 22. - 23.10. 2016
   • 9:00 - 16:00

   Místo / Location
   • Brno, Czech Republic
   • Jilova 29b
   • www.pilatespoint.cz
   • mapa

   Lektor / Teacher
   • Jitka Miškářová (býv. Kadishi)
   • STOTT PILATES® Instructor Trainer

   Cena / Tuition
   • 19.600 kč

   Registrace / Registration
   • 3000 kč záloha / registration fee
   • Číslo účtu / Account number
   • 2500690799/2010 fio banka
   • IBAN - CZ8320100000002500690799
   • BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX
   • Storno Podmínky / Refund Policy


   Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová
   Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
   Web www.pilatespoint.cz
   Email yitkadishi@gmail.com


   Intensive Cadillac - ICAD
   V návaznosti na své znalosti v oboru a látku, kterou jste se naučili v IMP nebo IR, se naučíte navrhovat a vést úrovně 1 Essential a Intermediate STOTT PILATES® repertoáru stroje Cadillac pro osobní nebo skupinové tréninky pro široké spektrum klientů.
   125 cvičení na stroji Cadillac Trapeze Table.

   Building on your industry knowledge and the material learned in IMP or IR you learn to design and lead the Level 1 Essential and Intermediate STOTT PILATES Cadillac repertoire for personal or group training settings for a range of clients.
   125 exercises on the Cadillac Trapeze Table

   Co se naučíte:
   • Různá cvičení prováděná na stroji Cadillac Trapeze Table pomocí plného Essential a Intermediate repertoáru
   • Lepší seznámení se strojem Cadillac jako nástrojem k vytvoření kompletního tréninku cvičení, nebo jako doplněk k rutině na podložce Matwork a dalších pomůckách
   • Observace a praxe řady cviků s použitím funkce Cadillacu, včetně  Roll-Down tyče, Push-Thru tyče, hrazdy, pružin pro končetiny
   • Cíl každého cviku, biomechaniky a postavení těla, stejně jako cueing a korekce pro bezpečnost a účinnost
   • Jak aplikovat  5 Základních principů Stott Pilates na řadu cvičení, variant a modifikací
   • Seznámení se s bezpečnostními pokyny a používání stroje pro různé klienty


   What you will learn:

   • A variety of exercises performed on the Cadillac Trapeze Table through the full Essential and Intermediate repertoire 
   • To become better acquainted with the Cadillac as a tool to create complete workouts or as a complement to routines featuring Matwork and other equipment
   • To observe and experience a variety of exercises utilizing the Cadillac’s features including the Roll-Down Bar, Push-Thru Bar, Trapeze, Leg and Arm Springs 
   • The goals of each exercise, biomechanics and alignment, as well as cueing and correcting for safety and effectiveness 
   • How to apply the STOTT PILATES Five Basic Principles to a variety of exercises, variations and modifications 
   • Familiarity with the safety guidelines and application of the equipment for a variety of clients

   Kvalifikační požadavky / Prerequisites
   • IMP nebo IR


   Doba trvání - Požadavky pro certifikaci 


   • 25 hodin výuky a vyučování pod dohledem (1h = 60min)
   • Minimálně 10 hodin pozorování
   • Minimálně 15 hodin fyzické praxe
   • Minimální 10 hodin praxe výuky
   • Celkem: 60 hodin
   Requirements of certification
   • 25 hours of instruction and supervised teaching
   • Minimum of 10 hours of observation
   • Minimum of 15 hours of physical review
   • Minimum of 10 hours of practice teaching
   • Total: 60 hours

   Požadované studijní materiály / Required Course Materials
   ICAD Balíček  / Course Package:
   Manuály / Manuals (2)
   • Essential Cadillac 2nd Ed, 
   • Intermediate/Advanced Cadillac 2nd Ed 

   DVDs (2)
   • Essential Cadillac, 2nd Ed. (2 disc set) 
   • Intermediate Cadillac, 2nd Ed. (2 disc set)

   - See more at: http://www.merrithew.com/stott-pilates/instructor-training/courses/intensive-program#Required

   Cena studijních materiálů >

   Observation, Practice Teaching & Physical Review
   A minimum number of hours of observation, practice teaching and physical review are required for all courses and should be completed between instructed sessions at any STOTT PILATES® facility. Additional training may be required before certification. Practice teaching and physical review hours must be logged outside of class time and submitted at the time of the practical exam.


   • Observation
   • Includes watching sessions taught by a STOTT PILATES Certified Instructor or relevant STOTT PILATES videos.
   • Physical Review
   • Means physically performing the exercises learned in class. Taking a class with a STOTT PILATES Certified Instructor or working out with video can qualify as physical review hours, and can be completed individually or with other students.
   • Practice Teaching
   • Hours can be fulfilled by instructing family, fellow students, friends or clients.
    Note:
    There are no hours required for Injuries & Special Populations or Advanced Level courses.


   Continuing Education Credits
   CECs:


   • STOTT PILATES 2.5
   • REPs 16.0
   • ACE 2.5
   • canfitpro 4.0
   • - See more at: http://www.merrithew.com/stott-pilates/instructor-training/courses/intensive-program#sthash.eOeX4iFH.dpuf

   12 - 14. 8. 2016 Fit víkend ve Slezsku s pilates a jógou

   Pro zájem opakujeme, děkujeme za přízeň a těšíme se na vás!

   Zveme vás na letní fit víkend s pilates a jógou v malebném údolí řeky Moravice 
   na pomezí Beskyd a Jeseníků   • 2x polopenze formou švédských stolů, ubytování v luxusních pokojích nebo v apartmánech Davidův mlýn
   • děti do 3,99 zdarma
   • parkování na uzavřeném dvoře
   • wi-fi připojení v celém areálu
   • zdarma využití mlýnských stezek, úschovny kol, privátní louky v areálu, grilovací altánek, venkovní bazén, vyhřívaný bazének

   PROGRAM
   Pátek
   19:00 Jóga smíchu (Lucka Culík Lauermanováwww.culik.cz/)

   Sobota
   07:30 Body balance yoga (Petra Netuka, www.lylb.cz)
   10:00 Pánevní dno a lumbo – pánevní stabilizace, lehký pilates (Jitka Miškářová)
   17:00 Stott Pilates (Jitka Miškářová, www.pilatespoint.cz)
   20:00 Harmony jóga (Petra Netuka, www.lylb.cz)

   Neděle
   07:30 Ranní jóga (Petra Netuka, www.lylb.cz)
   10:00 Stott Pilates (Jitka Miškářová, www.pilatespoint.cz)
   15:00 Stott Pilates (Jitka Miškářová, www.pilatespoint.cz)

   DALŠÍ NABÍDKA
   • sauna, masáže 
   • lanové centrum (50% sleva pro účastníky fitvíkendu)
   • keramická dílna - namaluj si svůj hrníček
   • rybolov - tři rybníky poskytují možnost všem rybářům či nerybářům
   • zvířata 200 Kč/pobyt a mají všude přístup na vodítku!
   • doprava vlastní, 1,45 h z Brna

   ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A UZAVŘENÍ PŘIHLÁŠEK DO 24. 7. 2016

   Prosíme o vyplnění přihlášky přes on-line formulář
   V případě dotazů pište na e-mail pilatespointbrno@gmail.com
   Rezervaci je potřeba závazně potvrdit platbou na účet 670100-2208503407/6210 - mbank

   CENA pro cvičícího

   Cena pro cvičícího 2.600 Kč: platba do 10. 5. 2016
   Cena pro cvičícího 2.800 Kč: platba od 11. 5. 2016

   CENA pro doprovod - dospělí 2.150 Kč

   CENA pro děti od 4 let 1.000 Kč
   CENA pro děti do 3,99 let ubytování zdarma, strava 200 Kč


   STORNO PODMÍNKY

   Zrušení pobytu 30 a více dní před začátkem akce je ve výši 10% ceny (pokrývající související administrativní náklady).
   Zrušení pobytu 29 – 8 dní před začátkem akce je ve výši 50% ceny
   Zrušení pobytu 7 – 0 dní před začátkem akce je ve výši 100% ceny.

   Výměna osob je možná kdykoli.


   Pokud máte dotazy, neostýchejte se na cokoliv zeptat na e-mail pilatespointbrno@gmail.com, ochotně na všechny dotazy odpovíme :-).
   Těšíme se na vás,
   Jitka a Petra   Pilates jako dárek

   • Potěšte své blízké permanentkou na Pilates lekce nebo na privátní lekce s 10% slevou, dle ceníku, kontaktujte pilatespointbrno@gmail.com
   • Dárkový poukaz vytiskneme nebo pošleme mailem.   Advanced Barrels - STOTT PILATES® kurz

   Datum / Date
   • 18.9. 2015
   • 17:00 - 20:00

   Místo / Location 

   • Brno, Czech Republic
   • Jilova 29b
   • www.pilatespoint.cz
   • mapa

   Lektor / Teacher
   • Jitka Miškářová (dříve Kadishi)
    STOTT PILATES® Instructor Trainer

   Cena / Tuition
   • 4.300 kč / 175 USD

   Registrace / Registration
   • 1500 kč záloha / registration fee
   • Číslo účtu / Account number
   • 2500690799/2010 fio banka
   • poznámka: kurz ABRL
   • IBAN - CZ8320100000002500690799
   • BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX
   • Storno Podmínky / Refund Policy


   Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová
   Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
   Web www.pilatespoint.cz
   Email yitkadishi@gmail.com


   Advanced Barrels - ABRL


   • tří hodinový kurz
   • 14 velmi pokročilých cviků a jejich modifikace
   • použití barelů: Ladder Barrel, Spine Corrector a Arc Barrel
   • pro velmi pokročilé klienty

   Naučíte se:

   • svalové kontrakce a správná sekvence 
   • varianty pro rozmanitost a intenzitu


   This 3 hour course held over one-day, equips you with 14 Advanced level exercises plus modifications using the Ladder Barrel, Spine Corrector and Arc Barrel for the highly conditioned client. 

   What you will learn: 

   • Muscular initiation and sequencing of Advanced-level exercises 
   • Multiple variations for variety and intensity
   Kvalifikační požadavky / Prerequisites
   • IBRL


   Cena studijních materiálů >

   Observation, Practice Teaching & Physical Review
   A minimum number of hours of observation, practice teaching and physical review are required for all courses and should be completed between instructed sessions at any STOTT PILATES® facility. Additional training may be required before certification. Practice teaching and physical review hours must be logged outside of class time and submitted at the time of the practical exam.


   • Observation
   • Includes watching sessions taught by a STOTT PILATES Certified Instructor or relevant STOTT PILATES videos.
   • Physical Review
   • Means physically performing the exercises learned in class. Taking a class with a STOTT PILATES Certified Instructor or working out with video can qualify as physical review hours, and can be completed individually or with other students.
   • Practice Teaching
   • Hours can be fulfilled by instructing family, fellow students, friends or clients.
    Note:
    There are no hours required for Injuries & Special Populations or Advanced Level courses.


   Continuing Education Credits
   CECs:


   • STOTT PILATES 0.3
   • REPs 3.0
   • - See more at: https://www.merrithew.com/stott-pilates/instructor-training/courses/advanced-program#Description

   Fit a sexy nevěsta - Svatební balíčky

   Chcete se dostat do formy na Váš Velký den? 
   Určitě Vám běží hlavou myšlenka, že na cestě k oltáři chcete vypadat přitažlivě, půvabně, elegantně…
   Proto jsme pro Vás připravili následující balíčky, které Vám pomůžou být fit a vytvarovat tělo tak, abyste se ve svatebních šatech cítila sebevědomě a sexy - v největší den Vašeho života, kdy řeknete své ANO.


   Získáte následující:  

   • Perfektní držení těla 
   • Pevné a ploché bříško
   • Pevné a vytvarované paže/záda 
   • Pěkně tvarovaná ramena 
   • Štíhlý pas 
   • Skvělou rovnováhu 
   • Zrychlený metabolismus   Naše svatební balíčky:

   Diamantový svatební balíček: 8.900 Kč (12 týdnů) 

   • 10 privátních Pilates lekcí ušitých Vám na míru ušetříte 2.100 Kč
   • 20x vstup na skupinovou lekci Pilates stroje 


   Platinový svatební balíček: 5.900 Kč (12 týdnů) 

   • 5x privátních Pilates lekcí ušitých Vám na míru ušetříte 1.600 Kč 
   • 10x vstup na skupinovou lekci Pilates stroje 
   • 15x vstup na skupinovou lekci Pilates Matwork (na podložce) 


   Zlatý svatební balíček: 4.900 Kč (8 týdnů) 

   • 5x privátních Pilates lekcí ušitých Vám na míru ušetříte 1.000 Kč 
   • 10x vstup na skupinovou lekci Pilates stroje 
   • 5x vstup na skupinovou lekci Pilates Matwork (na podložce) 


   Popelčin svatební balíček: 2.900 Kč (5 týdnů) 

   • 1x privátní Pilates lekce ušitá Vám na míru 
   • 10x vstup na skupinovou lekci Pilates stroje 
   • 5x vstup na skupinovou lekci Pilates Matwork (na podložce)    Bonus ke všem balíčkům

   • posturální analýza a lekce Matwork navíc ZDARMA

   Výhody Stott Pilates kurzů pro lektory


   • STOTT PILATES® zahrnuje moderní principy cvičení a aplikuje osvědčenou a potvrzenou praxi v biomechanice, rehabilitaci a sportovním zlepšení výkonu
   • STOTT PILATES® strávili více než dvě desetiletí vypracováním metody, která je neustále vylepšovaná týmem profesionálů (fyzioterapeuti, sportovní lékaři, fitness trenéři)
   • STOTT PILATES® cviky jsou navrženy tak, aby obnovily přirozené křivky páteře a vyvážily svaly kolem kloubů
   • Zahrnuje přípravné cviky a modifikace, které jsou vhodné pro mnoho různých tělesných typů a schopností, což je použitelné pro specifický sportovní trénik a každodenní život
   • STOTT PILATES® je uznávanou elitní Pilates metodou ve světě jako nejbezpečnější a nejúčinnější
   • Trenéři instruktorů IT (instructor trainer) jsou neustále vzdělávaní, speciálně vyškolení a pod kontrolou a křídly Stott Pilates centra v Torontě, (Kanada)
   • Každý student dostává diplom vydávaný centrem v Torontě a je veden v centrální databázi lektorů, do které nahlížejí klienti z celého světa
   • Diplom je mezinárodní
   • Každý student má právo na audit (náslech) kurzu, který absolvoval,  znovu a zdarma a to po celém světě STOTT PILATES® licenčních center
   • Kurz můžete platit na splátky podle toho, jak vám vyhovuje
   • Maximální počet účastníků na kurzu je 12

   Pilates Extra s hlídáním dětí

   Skupinové Pilates lekce - na podložce a strojích


   Extra stroje 

   Půl lekce na podložce a půl lekce na strojích.
   Hybrid za cenu, kterou si můžete dovolit.
   Lekce plná variací cvičení  STOTT PILATES® na podložce (Matwork) s využitím pomůcek - arc barrel, flex-band, těžké míčky, fitness circle, pěnové válce, fitballs atd. a Pilates strojích (Reformer, Cadillac, Stabilizační židle)
   Připojte se k vypsané skupině, nebo vytvořte novou se svými přáteli nebo kolegy (min. 5 lidí)

   Extra děti 
   Své ratolesti můžete přivést zdarma, bude se jim věnovat lektorka v druhém sále, aby rodiče mohli cvičit v klidu. Jako parťák bude vždy přítomná Klára (3 roky)

   Cena:
   1 lekce /class – 200 Kč
   10 lekcí /classes – 1900 Kč (190 Kč / lekce) – nevratné *
   20 lekcí /classes – 3600 Kč (180 Kč / lekce) – nevratné *

   (permanentku můžete použít na různé hodiny a různé instruktory.

   Registrace:

   * poznámky:
   • permanentky jsou časově omezené na 6 měsíců
   • možnost platit splátkami po dohodě
   • zakoupit permanentku můžete u instruktora nebo na účet 670100-2208503407/6210  mbank (platební podmínky)
   • permanentku můžete použít na různé dny a různé instruktory (nutná registrace na lekci)
   • nabízíme bezplatné konzultace