Stott Pilates workshops s Daniellou Mallach

Datum / Date 


 • 10. 4.  2015 17:30 - 19:30
 • Deep and Simple
 • 12. 4. 2015  9:30 - 11:30
 • New Ideas on Reformer

Místo / Location

 • Brno, Czech Republic
 • Jilova 29b
 • www.pilatespoint.cz
 • mapa

Lektor / Teacher

 • Daniella Mallach
 • Stott Pilates Lead Instructor Trainer
 • Isometric Rehabilitation Certified Therapist
Lekce jsou vedeny v angličtině se simultánním překladem do češtiny.

Cena / Tuition

 • 790 kč (matwork)
 • 1100 kč (reformer)

Registrace / Registration

 • Číslo účtu / Account number (pay pal possible)
 • 2500690799/2010 fio banka
 • IBAN - CZ8320100000002500690799
 • BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX
 • Storno Podmínky / Refund Policy


Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová

Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
Web www.pilatespoint.cz
Email yitkadishi@gmail.com

Deep and Simple / Hluboce a lehcefriday / pátek 17:30 - 19:30
 • A journey into the deep sensations, learning how to communicate with the body while using small props and simple movements. 2 hours of innovative Mat class with Daniella. Unique approach, special ideas and a lot of surprises.

  The props: Over ball, flex band and fitness circle.
 • Cesta do hlubokých pocitů, učení se jak komunikovat s tělem při používání malých pomůcek a jednoduchých pohybů. 2 hodiny inovačního Matworku. Unikátní přístup, speciální nápady a spousta překvapení.
  Pomůcky: Over ball, flex band and fitness circle.


New Ideas to Use Reformer / Nové nápady na Reformeru

sunday / neděle 9:30 - 11:30
 • In those 2 hours you will get new ideas to use the Reformer. Be prepared to "dance" a little bit, to move differently and to open your self to a different point of view.
 • Během dvou hodin dostanete nové nápady s použitím Reformeru. Buďte připraveni na trochu "tance", jiného pohybu a otevření sama sebe z jiného úhlu pohledu.

Školící kurzy Semináře Nové lekce Speciální lekce
ICAD - Intensive Cadillac
13.-17.4.15

IBRL - Kurz Barely - Intensive Barrels
8. - 10.5.15

IMP - Intensive Matwork
17. - 27.7.15


Pilates s overbally
25.3.15

Hormonální jóga
21. - 22.3.15
(Jana Černotová)

Deep and Simple / Hluboce a lehce/
10. 4. 2015 17:30 - 19:30
(Daniella Mallach)

New Ideas on Reformer / Nové nápady na Reformeru
12. 4. 2015
(Daniella Mallach)

Hormonální jóga 
16. - 17.5. 2015
(Jana Černotová)Pilates Extra

Středa
10:00 - 11:00
Pátek
9:30 - 10:30

s hlídáním dětí ZDARMA
Reformer

Jitka
středa - nové
18:00 - 19:00

Daniella Mallach

Case Studies - Případové studie
11.4.15

Pilates - pánevní dno + střed těla

Středa 17:00

(od ledna 2015)s bývalou sólistkou státního divadla v Brně -
Renatou Poláčkovou

Anatomy for exercise
1. - 4.10. 15
(Daniella Mallach)


Dynamic Fitball 

Gabriela Pellová

Výhody Stott Pilates kurzů


 • Stott PILATES® zahrnuje moderní principy cvičení a aplikuje osvědčenou a potvrzenou praxi v biomechanice, rehabilitaci a sportovním zlepšení výkonu
 • Stott PILATES® strávili více než dvě desetiletí vypracováním metody, která je neustále vylepšovaná týmem profesionálů (fyzioterapeuti, sportovní lékaři, fitness trenéři)
 • Stott PILATES® cviky jsou navrženy tak, aby obnovily přirozené křivky páteře a vyvážily svaly kolem kloubů
 • Zahrnuje přípravné cviky a modifikace, které jsou vhodné pro mnoho různých tělesných typů a schopností, což je použitelné pro specifický sportovní trénik a každodenní život
 • Stott PILATES® je uznávanou elitní Pilates metodou ve světě jako nejbezpečnější a nejúčinnější
 • Trenéři instruktorů IT (instructor trainer) jsou neustále vzdělávaní, speciálně vyškolení a pod kontrolou a křídly Stott Pilates centra v Torontě, (Kanada)
 • Každý student dostává diplom vydávaný centrem v Torontě a je veden v centrální databázi lektorů, do které nahlížejí klienti z celého světa
 • Diplom je mezinárodní
 • Každý student má právo na audit kurzu, který absolvoval, zdarma a to po celém světě Stott Pilates licenčních center
 • Kurz můžete platit na splátky podle toho, jak vám vyhovuje
 • Maximální počet účastníků na kurzu je 12

Roller - pilates na válci - master class

Variace cviků Pilates s foam roller (pěnový válec) inspirované Pilates stroji (reformer, barely a židle).
Obohacení repertoáru Matwork s modifikacemi pro různá postavení těla.
Větší výzva na jádro těla a na postavení těla s nestabilní pomůckou.

Intenzivní master lekce pro laiky i lektory, kteří nechtějí v pátek večer sedět doma. Každý cvik má modifikace, aby si zacvičil každý.


 • Datum
  30.1. 2015 pátek
 • Čas
  17:00 - 19:00
 • Místo
  Brno, Czech Republic Jílova 29b
  www.pilatespoint.cz
  mapa
 • Lektor
  Jitka Miškářová (dříve Kadishi)
  Stott Pilates Instructor Trainer
 • seminář je veden v češtině 
 • Cena 300 Kč 
 • Registrace
  Číslo účtu 2500690799/2010 fio banka
  IBAN - CZ8320100000002500690799
  BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX

 • Platební podmínky

Kontakt Jitka Miškářová
Telefon +420-728 054 692
Web www.pilatespoint.cz
Email yitkadishi@gmail.com

Gait Analysis - Analýza chůze - kurz se Sally Belanger

Datum / Date

 • 1 března / 1 March 2015 - neděle/ sunday
 • 9:00 - 16:00

Místo / Location

 • Brno, Czech Republic
 • Jilova 29b
 • www.pilatespoint.cz
 • mapa

Lektor / Teacher

 • Sally Belanger
 • Stott Pilates Master Instructor Trainer
 • Bachelor of Physical and Health Education
 • Bachelor of Arts in Biology

Lekce jsou vedeny v angličtině se simultánním překladem do češtiny.

Cena / Tuition

 • 4.900 kč  / 180 Euro 
 • so + ne 9.000 kč / sat + sun 320 Euro


Registrace / Registration

 • 1000 kč záloha / 50 Euro registration fee
 • Číslo účtu / Account number (pay pal possible)
 • 2500690799/2010 fio banka
 • IBAN - CZ8320100000002500690799
 • BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX
 • Storno Podmínky / Refund Policy


Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová
Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
Web www.pilatespoint.cz
Email yitkadishi@gmail.com


The Course
It’s no secret that each of us has a walk that is distinctly our own, but what does that mean to you as a fitness professional? How do those individual gait patterns affect your clients’ programming?
Inside-Out Training’s six-hour Gait Analysis workshop is a lecture-based course with a practical component designed to educate you on the anatomy and biomechanics of the foot, knee and hip as they relate to gait patterns, teaching you what to look for, how to understand what you see and how to apply this knowledge to effective exercise selection.
You will learn how to:

 •  Analyse changes in gait under various conditions e.g. speed, incline, steps 
 •  Identify effects on the upper body by and during gait 
 •  Understand lower kinematic chain function 
 •  Spot and correct compensations 
 •  Create ease of movement and mechanical efficiency using Mobility with Stability


Sally Belanger, Stott PILATES® Master Instructor Trainer, founded Sally Belanger Training (SBT) in 2010. http://sallybelanger.com

Throughout her robust career, Sally has garnered a reputation in the industry as an authority on Pilates-based core training. The foundation of Sally's unique knowledge base is grounded in the science of anatomy, biomechanics and movement analysis - and in turn she has developed a regular roster of clients all over the world.

Sally has worked with athletes of all levels for more than a decade. She has seen the demand for quality professionals in the field increase dramatically and over the last few years she reports that general awareness of mind-body fitness has made its way into the realm of sport-specific conditioning.

Sally is also known for her ability to skillfully train "every day clients" looking to improve their overall strength and core stability through sport-specific, Pilates-based core training exercises. Additionally, she is a highly sought-after professional speaker known in fitness circles for her in-depth content-based and practical presentation style, and her ability to fuse the concepts of contemporary Pilates and core-based training by applying them through sport-specific exercise.

Sally is a former member of the Canadian Exercise Physiology Board and has a Bachelor of Physical and Health Education and a Bachelor of Arts in Biology from Queen's University. She has taught biomechanics, exercise physiology and anatomy, and presents at numerous industry trade shows and conferences globally including: IDEA World Fitness Convention, FIBO, Canfitpro, the annual ACE Personal Trainer Conference, and others.

As a recognized and highly sought-after Pilates instructor working out of the Toronto-based STOTT PILATES Corporate Training Centre, Sally continues to work closely with a number of athletic trainers, physiotherapists and chiropractors whose clientele include a high-caliber roster of NHL players, and up-and-coming tennis and golf pros.


Sally Belanger, Stott PILATES® Master Instructor Trainer, založila v roce 2010 Sally Belanger Training (SBT).http://sallybelanger.com


Během své rázné kariéry si Sally získala pověst odborníka na trénink jádra těla (core) založený na Pilates. Základy jejích jedinečných vědomostí se opírají o hluboké znalosti anatomie, biomechaniky a analýzy pohybu.

Sally pracuje se sportovci všech úrovní více než deset let. Byla svědkem toho, jak se dramaticky zvýšila poptávka po kvalitních odbornících v oblasti, a jak si v posledních několika letech obecné povědomí o mind-body fitness našlo svou cestu do oblasti specifického sportovního tréninku.

Kromě toho je velmi vyhledávaný profesionální řečník známý ve fitness kruzích pro její praktický styl a hloubku obsahu, a její schopnost skloubit pojetí současného Pilates a core tréninku a aplikovat je na specifická cvičení pro různé sporty.

Sally je bývalý člen kanadské rady the Canadian Exercise Physiology Board, vystudovala obory tělesné a zdravotní výchovy a má bakalářský titul z biologie z Queen's University (Bachelor of Physical and Health Education a Bachelor of Arts in Biology).

Učí biomechaniku, fyziologii cvičení a anatomii a prezentuje na mnoha veletrzích a konferencích po celém světě, včetně: IDEA World Fitness Convention, Fibo, Canfitpro, výročních ACE konferencích osobních trenérů a dalších.

Jako uznávaný a velmi žádaný Pilates instruktor pracující mimo Stott Pilates Corporate Training Centre v Torontu, Sally nadále úzce spolupracuje s řadou sportovních trenérů, fyzioterapeutů a chiropraktiků, jejichž klientela zahrnuje sportovce vysokého kalibru z řad hráčů NHL a tenisových a golfových profesionálů.

Case studies - případové studie s Daniellou Mallach

Datum / Date 


 • 11. 4.  2015
 • 9:00 - 16:00
 • (9:00 - 11: 00, 11:15 - 13:15, 14:00 - 16:00)

Místo / Location

 • Brno, Czech Republic
 • Jilova 29b
 • www.pilatespoint.cz
 • mapa

Lektor / Teacher

 • Daniella Mallach
 • Stott Pilates Lead Instructor Trainer
 • Isometric Rehabilitation Certified Therapist
Lekce jsou vedeny v angličtině se simultánním překladem do češtiny.

Cena / Tuition

 • 3.500 kč celý den / 130 Euro full day
 • 2.500 kč celý den (při registraci do 31.1.15) / 90 Euro full day (with registration till 31.1.15)
 • 1.500 kč celý den (pro účastníky ISP kurzu 2015) / 55 Euro full day (for ISP 2015 students)
 • 1.500 kč jeden případ /55 Euro one study
 • 2.800 kč dva případy / 100 Euro two studies

Registrace / Registration

 • 1000 kč záloha / 50 Euro registration fee
 • Číslo účtu / Account number (pay pal possible)
 • 2500690799/2010 fio banka
 • IBAN - CZ8320100000002500690799
 • BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX
 • Storno Podmínky / Refund Policy


Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová

Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
Web www.pilatespoint.cz
Email yitkadishi@gmail.com

Rehabilitační den / Rehabilitation day • řešení tří případových studií s Daniellou Mallach
 • každá studie trvá 2h 
 • použití materiálu, které byly zavedeny v ISP kurzu na reálných klientech
 • podívejte se, jak to funguje v reálném životě
 • obsahuje přístup k novému klientovi s bolestí / poraněním, učení programu s podrobným popisem
 • diskuse volby cviků a vedení fyzické mechaniky
 • náplň každé lekce bude vypsaná v březnu s popisem klienta (spondylolistéza, skolióza, předoperační stav kyčlí, kyphóza, bolesti krční páteře ...) • solving three case studies with Daniella Mallach
 • each case study lasts 2h
 • applying the material that have been introduced in the iSP course on real clients
 • see how it works in real life
 • includes real time approach to a new client with pain/injury, teaching the program with full explanation
 • discussion on exercise choices and guided physical mechanics
 • a content of each lesson will be published in March with a description of each client (spondylolisthesis, scoliosis, pre-operative stage of hips, kyphosis, cervical pain ...)

ICAD Stott Pilates intenzivní kurz Cadillac

Datum / Date
 • 13. -17.4.  2015
 • 9:30 - 16:30

Místo / Location
 • Brno, Czech Republic
 • Jilova 29b
 • www.pilatespoint.cz
 • mapa

Lektor / Teacher
 • Daniella Mallach
 • Stott Pilates Lead Instructor Trainer
 • Isometric Rehabilitation Certified Therapist
 • co-teaching Jitka Miškářová, Stott Pilates Instructor Trainer

Lekce jsou vedeny v angličtině se simultánním překladem do češtiny.

Cena / Tuition
 • 19.600 kč

Registrace / Registration
 • 3000 kč záloha / registration fee
 • Číslo účtu / Account number
 • 2500690799/2010 fio banka
 • IBAN - CZ8320100000002500690799
 • BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX
 • Storno Podmínky / Refund Policy


Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová
Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
Web www.pilatespoint.cz
Email yitkadishi@gmail.com


Intensive Cadillac - ICAD
V návaznosti na své znalosti v oboru a látku, kterou jste se naučili v IMP nebo IR, se naučíte navrhovat a vést úrovně 1 Essential a Intermediate STOTT PILATES repertoáru stroje Cadillac pro osobní nebo skupinové tréninky pro široké spektrum klientů.
125 cvičení na stroji Cadillac Trapeze Table.

Building on your industry knowledge and the material learned in IMP or IR you learn to design and lead the Level 1 Essential and Intermediate STOTT PILATES Cadillac repertoire for personal or group training settings for a range of clients.
125 exercises on the Cadillac Trapeze Table

Co se naučíte:
 • Různá cvičení prováděná na stroji Cadillac Trapeze Table pomocí plného Essential a Intermediate repertoáru
 • Lepší seznámení se strojem Cadillac jako nástrojem k vytvoření kompletního tréninku cvičení, nebo jako doplněk k rutině na podložce Matwork a dalších pomůckách
 • Observace a praxe řady cviků s použitím funkce Cadillacu, včetně  Roll-Down tyče, Push-Thru tyče, hrazdy, pružin pro končetiny
 • Cíl každého cviku, biomechaniky a postavení těla, stejně jako cueing a korekce pro bezpečnost a účinnost
 • Jak aplikovat  5 Základních principů Stott Pilates na řadu cvičení, variant a modifikací
 • Seznámení se s bezpečnostními pokyny a používání stroje pro různé klienty


What you will learn:

 • A variety of exercises performed on the Cadillac Trapeze Table through the full Essential and Intermediate repertoire 
 • To become better acquainted with the Cadillac as a tool to create complete workouts or as a complement to routines featuring Matwork and other equipment
 • To observe and experience a variety of exercises utilizing the Cadillac’s features including the Roll-Down Bar, Push-Thru Bar, Trapeze, Leg and Arm Springs 
 • The goals of each exercise, biomechanics and alignment, as well as cueing and correcting for safety and effectiveness 
 • How to apply the STOTT PILATES Five Basic Principles to a variety of exercises, variations and modifications 
 • Familiarity with the safety guidelines and application of the equipment for a variety of clients

Kvalifikační požadavky / Prerequisites
 • IMP nebo IR


Doba trvání - Požadavky pro certifikaci

 • 25 hodin výuky a vyučování pod dohledem (1h = 60min)
 • Minimálně 10 hodin pozorování
 • Minimálně 15 hodin fyzické praxe
 • Minimální 10 hodin praxe výuky
 • Celkem: 60 hodin
Requirements of certification
 • 25 hours of instruction and supervised teaching
 • Minimum of 10 hours of observation
 • Minimum of 15 hours of physical review
 • Minimum of 10 hours of practice teaching
 • Total: 60 hours

Požadované studijní materiály / Required Course Materials
ICAD Balíček  / Course Package:
Manuály / Manuals (2)
 • Essential Cadillac 2nd Ed, 
 • Intermediate/Advanced Cadillac 2nd Ed 

DVDs (2)
 • Essential Cadillac, 2nd Ed. (2 disc set) 
 • Intermediate Cadillac, 2nd Ed. (2 disc set)

- See more at: http://www.merrithew.com/stott-pilates/instructor-training/courses/intensive-program#Required

Cena studijních materiálů >

Observation, Practice Teaching & Physical Review
A minimum number of hours of observation, practice teaching and physical review are required for all courses and should be completed between instructed sessions at any STOTT PILATES® facility. Additional training may be required before certification. Practice teaching and physical review hours must be logged outside of class time and submitted at the time of the practical exam.


 • Observation
 • Includes watching sessions taught by a STOTT PILATES Certified Instructor or relevant STOTT PILATES videos.
 • Physical Review
 • Means physically performing the exercises learned in class. Taking a class with a STOTT PILATES Certified Instructor or working out with video can qualify as physical review hours, and can be completed individually or with other students.
 • Practice Teaching
 • Hours can be fulfilled by instructing family, fellow students, friends or clients.
  Note:
  There are no hours required for Injuries & Special Populations or Advanced Level courses.


Continuing Education Credits
CECs:


 • STOTT PILATES 2.5
 • REPs 16.0
 • ACE 2.5
 • canfitpro 4.0
 • - See more at: http://www.merrithew.com/stott-pilates/instructor-training/courses/intensive-program#sthash.eOeX4iFH.dpuf

Biomechanics - Kurz biomechaniky se Sally Belanger

Datum / Date
 • 28 února / 28 February 2015 - sobota/ saturday
 • 9:00 - 16:00

Místo / Location
 • Brno, Czech Republic
 • Jilova 29b
 • www.pilatespoint.cz
 • mapa

Lektor / Teacher
 • Sally Belanger
 • Stott Pilates Master Instructor Trainer
 • Bachelor of Physical and Health Education
 • Bachelor of Arts in Biology

Lekce jsou vedeny v angličtině se simultánním překladem do češtiny.

Cena / Tuition
 • 4.900 kč  / 180 Euro 
 • so + ne 9.000 kč / sat + sun 320 Euro

Registrace / Registration
 • 1000 kč záloha / 50 Euro registration fee
 • Číslo účtu / Account number (pay pal possible)
 • 2500690799/2010 fio banka
 • IBAN - CZ8320100000002500690799
 • BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX
 • Storno Podmínky / Refund Policy

Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová
Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
Web www.pilatespoint.cz
Email yitkadishi@gmail.com

The course
The knowledge of the mechanics of biological and muscular activity is crucial to the programming decisions we all make as fitness professionals, making for better technique, improved performance, and more effective injury prevention and rehabilitation.
Whether you are starting from the beginning or simply refreshing your awareness, this six-hour workshop will cover the basics of anatomy and biomechanics and teach you how to:

 •  Analyse human mechanics 
 •  Recognize the effects of internal and external forces on movement 
 •  Modify movements to change the goal and/or outcome of the exercise and programming choices

Sally Belanger, Stott PILATES® Master Instructor Trainer, founded Sally Belanger Training (SBT) in 2010. http://sallybelanger.com

Throughout her robust career, Sally has garnered a reputation in the industry as an authority on Pilates-based core training. The foundation of Sally's unique knowledge base is grounded in the science of anatomy, biomechanics and movement analysis - and in turn she has developed a regular roster of clients all over the world.

Sally has worked with athletes of all levels for more than a decade. She has seen the demand for quality professionals in the field increase dramatically and over the last few years she reports that general awareness of mind-body fitness has made its way into the realm of sport-specific conditioning.

Sally is also known for her ability to skillfully train "every day clients" looking to improve their overall strength and core stability through sport-specific, Pilates-based core training exercises. Additionally, she is a highly sought-after professional speaker known in fitness circles for her in-depth content-based and practical presentation style, and her ability to fuse the concepts of contemporary Pilates and core-based training by applying them through sport-specific exercise.

Sally is a former member of the Canadian Exercise Physiology Board and has a Bachelor of Physical and Health Education and a Bachelor of Arts in Biology from Queen's University. She has taught biomechanics, exercise physiology and anatomy, and presents at numerous industry trade shows and conferences globally including: IDEA World Fitness Convention, FIBO, Canfitpro, the annual ACE Personal Trainer Conference, and others.

As a recognized and highly sought-after Pilates instructor working out of the Toronto-based STOTT PILATES Corporate Training Centre, Sally continues to work closely with a number of athletic trainers, physiotherapists and chiropractors whose clientele include a high-caliber roster of NHL players, and up-and-coming tennis and golf pros.

Sally Belanger, Stott PILATES® Master Instructor Trainer, založila v roce 2010 Sally Belanger Training (SBT).http://sallybelanger.com


Během své rázné kariéry si Sally získala pověst odborníka na trénink jádra těla (core) založený na Pilates. Základy jejích jedinečných vědomostí se opírají o hluboké znalosti anatomie, biomechaniky a analýzy pohybu.

Sally pracuje se sportovci všech úrovní více než deset let. Byla svědkem toho, jak se dramaticky zvýšila poptávka po kvalitních odbornících v oblasti, a jak si v posledních několika letech obecné povědomí o mind-body fitness našlo svou cestu do oblasti specifického sportovního tréninku.

Kromě toho je velmi vyhledávaný profesionální řečník známý ve fitness kruzích pro její praktický styl a hloubku obsahu, a její schopnost skloubit pojetí současného Pilates a core tréninku a aplikovat je na specifická cvičení pro různé sporty.

Sally je bývalý člen kanadské rady the Canadian Exercise Physiology Board, vystudovala obory tělesné a zdravotní výchovy a má bakalářský titul z biologie z Queen's University (Bachelor of Physical and Health Education a Bachelor of Arts in Biology).

Učí biomechaniku, fyziologii cvičení a anatomii a prezentuje na mnoha veletrzích a konferencích po celém světě, včetně: IDEA World Fitness Convention, Fibo, Canfitpro, výročních ACE konferencích osobních trenérů a dalších.

Jako uznávaný a velmi žádaný Pilates instruktor pracující mimo Stott Pilates Corporate Training Centre v Torontu, Sally nadále úzce spolupracuje s řadou sportovních trenérů, fyzioterapeutů a chiropraktiků, jejichž klientela zahrnuje sportovce vysokého kalibru z řad hráčů NHL a tenisových a golfových profesionálů.

Pilates Extra s hlídáním dětí

Skupinové Pilates lekce - na podložce a strojích


Extra stroje 

Půl lekce na podložce a půl lekce na strojích.
Hybrid za cenu, kterou si můžete dovolit.
Lekce plná variací cvičení  Stott Pilates na podložce (Matwork) s využitím pomůcek - arc barrel, flex-band, těžké míčky, fitness circle, pěnové válce, fitballs atd. a Pilates strojích (Reformer, Cadillac, Stabilizační židle)
Připojte se k vypsané skupině, nebo vytvořte novou se svými přáteli nebo kolegy (min. 5 lidí)

Extra děti 
Své ratolesti můžete přivést zdarma, bude se jim věnovat lektorka v druhém sále, aby rodiče mohli cvičit v klidu. Jako parťák bude vždy přítomná Klára (2 roky)

Cena:
1 lekce /class – 200 Kč
10 lekcí /classes – 1900 Kč (190 Kč / lekce) – nevratné *
20 lekcí /classes – 3600 Kč (180 Kč / lekce) – nevratné *

(permanentku můžete použít na různé hodiny a různé instruktory.

Registrace:

* poznámky:
 • permanentky jsou časově omezené na 6 měsíců
 • možnost platit splátkami po dohodě
 • zakoupit permanentku můžete u instruktora nebo na účet 670100-2208503407/6210  mbank (platební podmínky)
 • permanentku můžete použít na různé dny a různé instruktory (nutná registrace na lekci)
 • nabízíme bezplatné konzultace

Stott Pilates Intenzivní kurz na Barely - IBRL kurz

english


Datum konání:

 • 9. - 10.5. 2015
 • So - Ne
Místo konání:
 • Brno, Czech Republic
 • Pilates Point
  Jilova 29b
  www.pilatespoint.cz

  mapa
Čas výuky: 

 • 9:00 - 16:30
Lektor 
Jitka Miškářová 
 (dříve Kadishi)
Stott Pilates Instructor Trainer
Cena: 7.500 Kč
Registrační poplatek: 1000 Kč (nevratný) (prosíme uhraďte přes pay pal nebo bankovním převodem)
 • Číslo účtu 2500690799/2010 fio banka
 • IBAN - CZ8320100000002500690799
 • BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX
Podmínky vrácení peněz
Kontaktní osoba: Jitka Miškářová
Kontaktní telefon: +420-728 054 692
Webové stránky: www.pilatespoint.cz
Email: yitkadishi@gmail.com
Na základě znalostí, jež jste získali v kurzu IMP nebo IR, se v tomto kurzu naučíte připravovat a vést individuální a skupinové lekce Level 1 (základní a středně pokročilá úroveň) pro rozdílné klienty na dalších nářadích STOTT PILATES – Ladder Barrel, Spine Corrector a Arc Barrel.

Co se naučíte:
 • Jak uplatňovat 5 základních principů STOTT PILATES při cvičení na Arc Barrelu, Spine Correctoru a Ladder Barrelu podle STOTT PILATES základního a středně pokročilého repertoáru cviků na barelech.
 • Pochopit pohybovou podstatu cviků a jejich cíle.
 • Jak podpořit páteř ve flexi (ohybu vpřed a vzad), laterální flexi (ohybu do strany) či extenzi (prohnutí), zapojit svaly středu těla či skupiny velkých svalů, a jak upravit cviky pro specifické typy postav.
 • Jak zapracovat cvičení na barelech do lekcí a programů pro celé tělo pro specifické typy postav a různé odchylky od ideální postury.
 • Účinné způsoby komunikace a sledování klientů, slovní návody a obrazová přirovnání pro zlepšení provedení cviků a motivaci klientů.
Kvalifikační požadavky: 
 • 10 hodin výuky a vedení lekcí pod supervizí
 • Minimálně 5 hodin náslech
 • Minimálně 10 hodin posturální analýzy
 • Minimálně 5 hodin praktického vedení lekcí
 • Celkem: 30 hodin
CECs – uznané body:
 •  1.0 STOTT PILATES; ACE; canfitpro

Více na: http://www.merrithew.com/stott-pilates/instructor-training/courses/intensive-program#sthash.HgLBbqXb.dpuf

STOTT PILATES Intenzivní kurz na reformer (IR)

english


Datum konání

 • 2015 - nový kurz
 • 5 vikendů:
  • 28 - 29 březen
  • 25 - 26 duben
  • 23 - 24 květen
  • 06 - 07 červen 
  • 27 - 28 červen 
 • sobota + neděle
 • 9:00 - 16:00 
Místo konání
 • Brno, Česká republika
 • Pilates Point
  Jilova 29b
  www.pilatespoint.cz
  mapa
Čas výuky: 
 •  9:00 - 16:00 So + Ne
Lektorka:
Cena:  27.900 Kč
Registrační poplatek:  7 500 Kč (nevratný) (prosíme uhraďte přes pay pal nebo bankovním převodem)


 • Číslo účtu 2500690799/2010 fio banka
  IBAN - CZ8320100000002500690799
  BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX
 • Podmínky vrácení peněz  
  Kontaktní osoba: Jitka Kadishi

  Kontaktní telefon: +420-728 054 692
  Webové stránky: www.pilatespoint.cz
  Email: yitkadishi@gmail.com
  Tento kurz Vás naučí, jak připravovat a vést individuální nebo skupinové lekce na reformeru Level 1 (základní a středně pokročilá úroveň) pro Vaše klienty. Přestože lze IR absolvovat dříve než IMP, doporučujeme absolvovat IMP jako první. Kromě hlavního zaměření kurzu si osvojíte následující:
  • Využít účinně reformer pro podporu stability a síly trupu, tvarování končetin, stability kloubů, flexibility, rovnováhy a koordinace (celého těla)
  • Jak sestavit cvičební plán individuálních a skupinových lekcí
  • Základní, středně pokročilé a power sestavy cvičení/tréninky
  • Účinné způsoby komunikace a sledování klientů, slovní návody a obrazová přirovnání pro zlepšení provedení cviků a motivaci klientů
  • Modifikace pro specifické typy postav, hlubší znalost postury
  • Teorii a praxi posturální analýzy
  • Jak postupně přidávat cviky (vrstvit) při přípravě účinného cvičebního/tréninkového plánu
  • 122 cviků plus četné modifikace
  Kvalifikační požadavky:
  • Pracovní znalost funkční anatomie
  • Minimálně 30 hodin pilates lekcí/tréninků
  • Více než 3 roky praxe jako lektor fitness nebo jiné pohybové aktivity
  Rozsah kurzu:
  • 50 hodin výuky a vedení lekcí pod supervizí
  • Minimálně 10 hodin náslech
  • Minimálně 40 hodin analýzy těla/posturální analýzy
  • Minimálně 25 hodin praktického vedení lekcí
  • Vedený v průběhu 3 týdnů nebo 4 víkendů
  • Celkem: 125 hodin + 10 hodin BONUS
  CECs – uznané body pro:
  • 5.0 STOTT PILATES; ACE; Can-Fit-Pro
  Požadované materiály na kurz
  • Matwork & Reformer Support Materials Book -ST-08050
   POZNÁMKA: Kniha Matwork & Reformer Support Materials Book je požadována na IMP, IR a CMR kurzy, ale pořizujete si ji pouze jednou.
  • Balíček pro kurz na reformery – DVD DV-80336
  • BALÍČEK OBSAHUJE
  • 2 manuály (Essential Reformer, Intermediate Reformer);
  • 2 DVD (Essential Reformer 2nd Ed, Intermediate Reformer includes BONUS modifications)
  NEPOVINNÉ MATERIÁLY
  • Advanced Reformer manual - ST-08058
  • Advanced Reformer video - DVD, 2 disc set - DV-80024
  • Následující materiály jsou požadovány pro všechny Základní kurzy a doporučené pro všechny Intenzívní kurzy. Jsou k dostání ve většině dobrých knihkupectví:

  Intenzívní kurz na reformer probíhá ve dvou částech – IR1 a IR2.
  Abychom vyšli vstříc Vašim časovým plánům, je možno absolvovat kurz IR ve dvou oddělených částech. Podmínkou pro udělení certifikace je absolvování obou částí.
  Intenzivní kurz na reformer, Část 1 – IR1

  Tento kurz Vás naučí, jak připravit a vést individuální a skupinové lekce základní úrovně na reformeru pro různé klienty. Naučíte se četné modifikace a variace, které Vám rozšíří možnosti sestavení cvičebního plánu lekce. Kromě hlavního zaměření kurzu si osvojíte následující:
  • Využít účinně reformer pro podporu stability a síly trupu, tvarování končetin, stability kloubů, flexibility, rovnováhy a koordinace (celého těla)
  • Jak sestavit cvičební plán individuálních a skupinových lekcí
  • Základní a power sestavy cvičení
  • Účinné způsoby komunikace a sledování klientů, slovní návody a obrazová přirovnání pro zlepšení provedení cviků a motivaci klientů
  • Modifikace pro specifické typy postav, hlubší znalost postury
  • Teorii a praxi posturální analýzy
  • Jak začlenit rezistenční pomůcky, abychom podpořili nebo zvýšili intenzitu cviků
  • Jak postupně přidávat cviky (vrstvit) při přípravě účinného cvičebního/tréninkového plánu
  • 74 cviků plus četné modifikace
  Kvalifikační požadavky:
  • Pracovní znalost funkční anatomie
  • Minimálně 30 hodin pilates lekcí/tréninků
  • Více než 3 roky praxe jako lektor fitness nebo jiné pohybové aktivity
  Rozsah kurzu:
  • 30 hodin výuky
  • Studenti jsou povinni dále splnit následující:
  • Minimálně 6 hodin náslech
  • Minimálně 25 hodin analýzy těla/posturální analýzy
  • Minimálně 15 hodin praktického vedení lekcí
  • Celkem: 46 hodin
  CECs – uznané body pro:
  • 3.0 STOTT PILATES; ACE; Can-Fit-Pro
  Intenzivní kurz na reformer, Část 2 – IR2

  Tento kurz Vás naučí, jak připravit a vést individuální a skupinové lekce středně pokročilé úrovně na reformeru pro různé klienty. Naučíte se četné modifikace a variace, které Vám rozšíří možnosti sestavení cvičebního plánu lekce. Kromě hlavního zaměření kurzu si osvojíte následující:
  • Využít účinně reformer pro podporu stability a síly trupu, tvarování končetin, stability kloubů, flexibility, rovnováhy a koordinace (celého těla)
  • Jak sestavit cvičební plán individuálních a skupinových lekcí
  • Základní a power sestavy cvičení
  • Účinné způsoby komunikace a sledování klientů, slovní návody a obrazová přirovnání pro zlepšení provedení cviků a motivaci klientů
  • Modifikace pro specifické typy postav, hlubší znalost postury
  • Teorii a praxi posturální analýzy
  • Jak postupně přidávat cviky (vrstvit) při přípravě účinného cvičebního/tréninkového plánu
  • 65 cviků plus četné modifikace
  Kvalifikační požadavky:
  • Intenzivní kurz na reformer, Část 1
  Rozsah kurzu:
  • 20 hodin výuky
  • Studenti jsou povinni dále splnit následující:
  • Minimálně 4 hodiny náslech
  • Minimálně 15 hodin analýzy těla/posturální analýzy
  • Minimálně 10 hodin praktického vedení lekcí
  • Celkem: 29 hodin + 5 hodin BONUS
  CECs – uznané body pro:
  • 2.0 STOTT PILATES; ACE; Can-Fit-Pro

  Certifikace: 
  • pro udělení certifikace je nutno složit písemnou a praktickou zkoušku
  • zkoušku je možno složit 6 měsíců od ukončení kurzu(ů)
  Maximální počet účastníků je 12!
  • Pro přihlášky, informace o platbě a další informace týkající se tohoto kurzu kontaktujte Jitku Kadishi na tel. +420-728 054 692 nebo emailu yitkadishi@gmail.com
  Více informací:

  Stott Pilates Injuries & Special Population kurz ISP

  english


  ISP kurz - klienti vyžadující speciální péči 

  (slabší svalová trénovanost, těhotné, po zranění, operacích apod.)

  Datum konání:
  • 7. - 10.4. 2015
  Místo konání:
  • Brno, Czech Republic
  • Pilates Point
   Jilova 29b, Brno
   www.pilatespoint.cz

   mapa
  Čas výuky:
  •  9:00 - 16:00
  Lektor:
   • Daniella Mallach
   • Stott Pilates Lead Instructor Trainer,
    Isometric Rehabilitation Certified Therapist
  Cena: 22.600 Kč
  Sleva ZDARMA cvičební DVD při včasné rezervaci
            (registrujte se do 31.ledna 2015)

  Registrační poplatek: Kč 7000 (nevratný) (prosím uhraďte přes pay pal nebo bankovním převodem)

 • Číslo účtu 2500690799/2010 fio banka
  IBAN - CZ8320100000002500690799
  BIC kód/SWIFT - FIOBCZPPXXX
 • Podmínky vrácení peněz
  Kontaktní osoba: Jitka Miškářová (dříve Kadishi)
  Kontaktní telefon: +420-728 054 692
  Webové stránky: www.pilatespoint.cz
  Email: yitkadishi@gmail.com
  Naučíte se upravit cvičební program, aby odpovídal zdravotnímu stavu, slabinám, problémům s držením těla nebo případným zraněním klientů (nikoliv diagnostikovat tyto). V tomto kurzu/ukázce se budeme zabývat následujícími tématy:

  • Postupy při rehabilitaci zranění muskuloskeletárního systému.
  • Anatomie a biomechanika, dysfunkce a patologické jevy, modifikace cviků v oblastech: bederní, pánevní a krční páteře, břicho, rameno, loket, zápěstí, kyčel, koleno, kotník a chodidlo.
  • Těhotenství, chronická bolest a další specifické stavy plus příprava cvičebního programu.
  • Vhodné modifikace cviků na podložce, reformeru, cadillacu, stability chair a barelech.
  Kvalifikační požadavky: 
  • IMP nebo IR nebo CMR nebo GM nebo GR
  Délka trvání: 
  • 24 hodin výuky v průběhu 4-6 dnů
  CECs – uznané body:
  •  2.4 STOTT PILATES; ACE; Can-Fit-Pro
  Požadované materiály na kurz
  • ISP Course Package - DVD  - DV-80356
   COURSE PACKAGE ZAHRNUJE:
  • 2 Manuály:
   - ISP Resource Guide
   - Injuries & Special Populations Support Material
  • 2 DVD:
   - Back Care Repertoire (zahrnuje: Be Kind to Your Spine; Pain-Free Posture; Standing Tall);
   - Spinal, Pelvic & Scapular Stabilization with Reformer & Vertical Frame;
  NEPOVINNÉ MATERIÁLY
  • Peripheral Joint Stabilization on Equipment
  • Spinal, Pelvic & Scapular Stabilization on Equipment
  Certifikace
  • pro udělení certifikace je nutno složit písemnou a praktickou zkoušku
  • zkoušku je možno složit 6 měsíců od ukončení kurzu(ů)
  Maximální počet účastníků je 12!

  • Pro přihlášky, informace o platbě a další informace týkající se tohoto kurzu kontaktujte Jitku Miškářovou (dříve Kadishi) na tel. +420-728 054 692 nebo emailu yitkadishi@gmail.com
  Více informací: