Pilates praxe a lektoři

Pilates Practices by Richard Chew, Network Magazine, 1.5.2004

Cvičební systém Pilates jsem si oblíbil proto, že má ve srovnáním s ostatními cvičeními celou řadu výhod. Přesto i Pilates má svá omezení, kterých si instruktoři musí být vědomi.

Bolest spodních zad a svaly stabilizačního jádra těla

Do světa fitness vstoupila metoda Pilates před několika lety jako prostředek zlepšování stability vnitřního středu (tzv. jádra“ – angl. core) těla. Jeho příchod vzbudil určitou kontroverzi, jelikož byl prezentován jako cvičební systém, který prospívá lidem s bolestí spodních zad, protože se zaměřuje na posilování našich vnitřních stabilizačních svalů, k nimž patří např. příčný sval břišní (tranversus abdominis – TA) či hluboké zádové svaly (multifidus - MFD).

Jsem přesvědčen, že vliv na posilování těchto hlubokých vnitřních svalů je od doby, kdy byly publikovány výstupy výzkumu dr. Richardsona a kolektivu (1998), poněkud přehnaný. Na to, abychom plně pochopili jak funkci svalů vnitřního středu těla, tak i jejich souvislost s bolestí spodních zad, je však zapotřebí daleko více studií a výzkumů, než lze předat v rámci byť i nejlepšího kurzu Pilates. Instruktoři si musí uvědomit, že na to, aby mohli určit příčiny bolesti spodních zad, nemají ani dost znalostí, ani dost zkušeností. Navíc nemají ani potřebnou kvalifikaci k tomu, aby předepisovali nebo učili cviky, jež by dokázaly izolovat TA a multifidus.
Měl jsem štěstí v neštěstí, že jsem se kvůli bolestem spodních zad způsobeným třemi vyhřezlými ploténkami léčil u Matta Jenningse, vedoucího fyzioterapeuta Liverpool Hospital v Novém Jižním Walesu. Doktor Jennings se zabývá rozsáhlými výzkumy bolestí spodních zad. Jeho zjištění a zkušenosti mi ukázaly, kolik toho o bolestech spodních zad nevím, i to, jak co nejlépe izolovat a aktivovat svaly vnitřního stabilizačního jádra těla. Dr. Jennings mi potvrdil názor, že instruktoři Pilates by se neměli pokoušet procvičovat svaly vnitřního stabilizačního jádra těla, ale namísto se raději zaměřovat na cviky zlepšující držení a souměrnost těla klienta, které nepřímo zlepšují účinnost svalů vnitřního stabilizačního jádra (a tím bránit tomu, aby velké svalové skupiny nenarušovaly funkčnost svalů vnitřního stabilizačního jádra).
I když má cvičení Pilates obrovský přínos, instruktoři by si měli v první řadě uvědomit, že Pilates je systém cvičení s některými zcela specifickými cviky. Na celé historii Pilates je zajímavé tom že do světa fitness přinesl širokou škálu cviků, které ve skutečnosti náleží do světa tance. To současně znamená, že tyto cviky nemusí být nutně vhodné pro průměrné návštěvníky fitness. Ve skutečnosti totiž Pilates neprodlužuje svaly, nevybaví klienty fitness dlouhými štíhlými těly a nevyformuje jim po třiceti hodinách novou postavu. Propagace výhod Pilates mi přitom do jisté míry připomíná praktiky obchodního cestujícího, který nabízí lék zabírající na každou nemoc.
Ve vší vážnosti je třeba říct, že ač jsme si všichni vědomi velkých přínosů metody Pilates, měli bychom se na ně dívat rozumně a realisticky. Naši klienti by měli cvičit Pilates proto, aby se zaměřili na zlepšování držení a souměrnosti těla, protože právě tím je Pilates nesmírně přínosný. Zlepšením své výkonnosti a snadnosti pohybu, stejně jako tím, že vyrovnají své tělesné dysbalance, klienti zvýší i výkonnost svalů vnitřního stabilizačního jádra.

Optimální pokyny v Pilates

Přenesení Pilates do světa fitness vyvolalo kritiku ze strany učitelů tradiční metody Pilates. Ti tvrdí, že vyučovat Pilates ve skupinách nad osm účastníků není správné. Pro zastánce tradiční metody Pilates je přijatelné pouze individuální vyučování nebo vedení malých skupinek cvičících. Faktem ale je, že většina zákazníků fitcenter není schopna či ochotna platit za hodiny tradiční výuky Pilates. Skupinová cvičení proto klientům umožňují vytěžit z Pilates určité výhody, jakkoli je tento přínos menší než v hodinách individuálních. Když už nic jiného, klienti se aspoň pohybují a působí na ně obecné přínosy Pilates. Často jsou navíc skupinová cvičení pro řadu lidí odrazovým můstkem k individuálním hodinám.
Vyučování této metody krom toho v tradičních Pilates studiích probíhá podobně jako v kruhovém tréninku: jednotliví cvičící mohou v jednu chvíli provádět každý úplně odlišný cvik. To ve skutečnosti z hlediska kvalitní instruktáže není příliš optimální. Naproti tomu větší skupina klientů, ve které vždy všichni provádějí stejný pohyb současně, dává instruktorovi možnost popisovat a opravovat techniku provedení každého cviku ve chvíli, kdy jej cvičí celá skupina. Jeden pokyn je tedy určen všem účastníkům hodiny současně.
Instruktoři Pilates to někdy mohou při výuce s pokyny přehánět. Někdy se klade zbytečně velký důraz na detaily a cvičící se pak mohou cítit zavaleni informacemi. Velmi často se také stává, že instruktoři jen papouškují věty přímo ze svých výukových materiálů, aniž by přitom skutečně chápali, proč se to či ono říká nebo zda k tomu vůbec ve skutečnosti existuje nějaký důvod. Nejúčinnějším způsobem, jak vyučovat Pilates, je ještě před prováděním jakéhokoli pohybu předvést výchozí pozici, pak ukázat a vysvětlit, jak zhruba cvik vypadá a teprve postupem času pozvolna vylaďovat techniku provedení jednotlivých cviků, tak aby jejich přínos byl co největší.

Nikdy se nepřestaňte učit!

Mě osobně metoda Pilates inspirovala k tomu, abych si prohloubil své znalosti biomechaniky a anatomie, protože jsem zjistil, že to, co po dvacetileté praxi ve svém oboru vím, ve skutečnosti na to, abych mohl Pilates mohl odpovídajícím způsobem aplikovat, nestačí.
Pilates je úžasný cvičební systém, ale aby mohl mít co největší úspěch, je zcela nezbytné celý systém i jednotlivé cviky analyzovat ve světle nejnovějších vědeckých poznatků. Musíme se neustále učit, abychom byli schopni skloubit vědecké poznatky o cvičení se soudobou praxí světa fitness.
Doufám, že Pilates bude pro všechny instruktory inspirací k tomu, aby se snažili hlouběji pochopit biomechaniku a anatomii lidského těla, protože takové úsilí nemůže vést k ničemu jinému, než ke kvalitnějšímu cvičení Pilates a tím i ke šťastnějším a zdravějším účastníkům jejich hodin, členům a klientům jejich studií.

Literatura

Richardson et al., Therapeutic Exercise for Spinal Segmental Stabilization: In Lower Back Pain, 1998
Pilates Practices by Richard Chew, Network Magazine, 1.5.2004, www.fitnessnetwork.com.au, překladová práva vyhrazena pouze pro www.pilatespoint.cz