ICAD STOTT PILATES® intenzivní kurz Cadillac

Datum / Date  
 • 13. - 14.1. 2024
 • 27. - 28.1. 2024
 • 17. - 18.2. 2024
 • 4 days (25 hours)
 • 9:00 - 17:00

Místo / Location

 • Brno, Czech Republic
 • Jilova 29b
 • www.pilatespoint.cz
 • mapa

Lektor / Teacher

 • Jitka Miškářová (býv. Kadishi)
 • STOTT PILATES® Instructor Trainer

Cena / Tuition

 • 19.600 kč
 • (materiály a zkouška nejsou v ceně)

Registrace / RegistrationKontakt / Contact Name Jitka Miškářová

Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
Web www.pilatespoint.cz
Email pilatespointbrno@gmail.com


Intensive Cadillac - ICAD

V návaznosti na své znalosti v oboru a látku, kterou jste se naučili v IMP nebo IR, se naučíte navrhovat a vést úrovně 1 Essential a Intermediate STOTT PILATES® repertoáru stroje Cadillac pro osobní nebo skupinové tréninky pro široké spektrum klientů.
125 cviků na stroji Cadillac Trapeze Table.

Building on your industry knowledge and the material learned in IMP or IR you learn to design and lead the Level 1 Essential and Intermediate STOTT PILATES Cadillac repertoire for personal or group training settings for a range of clients.

125 exercises on the Cadillac Trapeze Table

Co se naučíte:

 • Různá cvičení prováděná na stroji Cadillac Trapeze Table pomocí plného Essential a Intermediate repertoáru
 • Lepší seznámení se strojem Cadillac jako nástrojem k vytvoření kompletního tréninku cvičení, nebo jako doplněk k rutině na podložce Matwork a dalších pomůckách
 • Observace a praxe řady cviků s použitím funkce Cadillacu, včetně  Roll-Down tyče, Push-Thru tyče, hrazdy, pružin pro končetiny
 • Cíl každého cviku, biomechaniky a postavení těla, stejně jako cueing a korekce pro bezpečnost a účinnost
 • Jak aplikovat  5 Základních principů Stott Pilates na řadu cvičení, variant a modifikací
 • Seznámení se s bezpečnostními pokyny a používání stroje pro různé klienty


What you will learn:

 • A variety of exercises performed on the Cadillac Trapeze Table through the full Essential and Intermediate repertoire 
 • To become better acquainted with the Cadillac as a tool to create complete workouts or as a complement to routines featuring Matwork and other equipment
 • To observe and experience a variety of exercises utilizing the Cadillac’s features including the Roll-Down Bar, Push-Thru Bar, Trapeze, Leg and Arm Springs 
 • The goals of each exercise, biomechanics and alignment, as well as cueing and correcting for safety and effectiveness 
 • How to apply the STOTT PILATES Five Basic Principles to a variety of exercises, variations and modifications 
 • Familiarity with the safety guidelines and application of the equipment for a variety of clients

Kvalifikační požadavky / Prerequisites

 • IMP nebo IR


Doba trvání - Požadavky pro certifikaci 

 • 25 hodin výuky a vyučování pod dohledem (1h = 60min)
 • Minimálně 10 hodin pozorování
 • Minimálně 15 hodin fyzické praxe
 • Minimální 10 hodin praxe výuky
 • Celkem: 60 hodin
Requirements of certification
 • 25 hours of instruction and supervised teaching
 • Minimum of 10 hours of observation
 • Minimum of 15 hours of physical review
 • Minimum of 10 hours of practice teaching
 • Total: 60 hours

Požadované studijní materiály / Required Course Materials

 • 2 Manuály / 2 Manuals
 • 2 DVDs
  • Essential Cadillac (2 disc set) 
  • Intermediate Cadillac (2 disc set)

- See more at: http://www.merrithew.com/stott-pilates/instructor-training/courses/intensive-program#Required


Observation, Practice Teaching & Physical Review

A minimum number of hours of observation, practice teaching and physical review are required for all courses and should be completed between instructed sessions at any STOTT PILATES® facility. Additional training may be required before certification. Practice teaching and physical review hours must be logged outside of class time and submitted at the time of the practical exam.


 • Observation
 • Includes watching sessions taught by a STOTT PILATES Certified Instructor or relevant STOTT PILATES videos.
 • Physical Review
 • Means physically performing the exercises learned in class. Taking a class with a STOTT PILATES Certified Instructor or working out with video can qualify as physical review hours, and can be completed individually or with other students.
 • Practice Teaching
 • Hours can be fulfilled by instructing family, fellow students, friends or clients.
  Note:
  There are no hours required for Injuries & Special Populations or Advanced Level courses.
Zkouška  - Certifikace / Exam Certification

Continuing Education Credits

CECs:

 • STOTT PILATES 2.5
 • REPs 16.0
 • ACE 2.5
 • canfitpro 4.0
 • - See more at: http://www.merrithew.com/stott-pilates/instructor-training/courses/intensive-program#sthash.eOeX4iFH.dpuf