Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie

Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny se zaměřením na problematiku nožní klenby, diagnostika stavu nožní klenby a terapie u poruch funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie.

Kurz je určen pro odborníky (fyzioterapeuty, lékaře). Datum / Date  
 • podzimní termin 
 • 11. - 12. 11. 2023
 • 25. - 26.11. 2023 zrušeno
 • zimní termín
 • 13.1. - 14.1. 2024
 • 9:00 - 16:00
 • Registrace / Registration  Místo / Location

  • Brno, Czech Republic
  • Jilova 29b
  • www.pilatespoint.cz
  • mapa

  Lektor / Teacher


  Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.
  • Vedoucí fyzioterapeut na Soukromé klinice LOGO s.r.o.; 
  • Autorka ebooku O dětských nohách www.luciekinclova.cz
  • Přednášková, publikační a vědecko-vyzkumá činnost na téma dětská plochá noha, vývojová kineziologie a barefoot
  Cena / Tuition
  • 3.900 Kč (V ceně je zahrnut výukový materiál, kineziotape a korekční klínky na výrobu aktivní stélky)

  Cíl akce:


  Cílem kurzu je osvojení si teoretických znalostí, na základě kterých terapeut volí praktické možnosti terapie poruch funkce nohy. Poznatky mají uplatnění v terapii ortopedických vad nohou, ale například i u pacientů s chronickými bolesti páteře. Poznatky o funkci nohy z pohledu vývojové kineziologie se uplatní i v rámci prevence a terapie sportovců, či funkčních poruch pohybového systému.

  Program kurzu:  Den 1.
  • 9:30 – 9:00 Přivítání, prezentace účastníků
  • 9:00 – 12:00 Teoretické základy
  • Anatomie a kineziologie nohy (pohyby nohy, pantový mechanizmus ST kloubu)
  • Funkce nohy – statická, dynamická
  • Chůzový cyklus
  • Klenba nožní – anatomie a kineziologie
  • Funkce nožní klenby
  • Mechanismy udržující nožní klenbu
  • Biomechanický pohled na nožní klenbu, opěrné body, klínový princip
  • Nejčastější ortopedické vady nohou, dysfunkce nohy
  • Hyperpronační syndrom nohy
  • Vztah chodidla a hlubokého stabilizačního systému páteře
  • Management vyšetření a terapie u dospělé nohy
  • 12:00 – 13:00 Obědová pauza
  • 13:00 – 16:00 Teoretické poznatky a praxe
  • Diagnostika nohou: vyšetření postavení a funkce nohy v zatížení, Foot posture index, funkční specifický test - navicular drop test, korekční test
  • Podiatrické minimum - vyšetření na přístroji podoskop
  • Výroba aktivních ortopedických vložek  Den 2.
  • 9:00 – 12:00 Praxe
  • Metody kineziotapu a dynamictapu u jednotlivých ortopedických vad nohou (příčně a podélně plochá noha, hallux valgus, plantární fasciitida, bolesti Achilovy šlachy, tendinitida m. tibialis posterior, hyperpronační syndrom nohy).
  • Terapie nohy – pojem funkční centrace kloubu, neutrální nastavení ST kloubu
  • Centrované postavení prstů
  • Nácvik stoje, nákroku, odraz od prstů
  • 12:00 – 13:00 Obědová pauza
  • 13:00 - 16:00 Praxe
  • Nácvik stabilizační funkce nohy ve vývojové řadě: tripod, závěsný stoj, medvěd, pozice rytíře, třetí měsíc vleže na zádech.
  • Dokončení technik, předání certifikátů

  Diagnostika a terapie funkce DĚTSKÉ nohy z pohledu vývojové kineziologie


  Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová
  Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
  Web www.pilatespoint.cz
  Email yitkadishi@gmail.com