Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie

Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny se zaměřením na problematiku nožní klenby, diagnostika stavu nožní klenby a terapie u poruch funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie.

Kurz je určen pro odborníky (fyzioterapeuty, lékaře). Datum / Date  Místo / Location

 • Brno, Czech Republic
 • Jilova 29b
 • www.pilatespoint.cz
 • mapa

Lektor / Teacher


Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.
 • Vedoucí fyzioterapeut na Soukromé klinice LOGO s.r.o.; 
 • Autorka ebooku O dětských nohách www.luciekinclova.cz
 • Přednášková, publikační a vědecko-vyzkumá činnost na téma dětská plochá noha, vývojová kineziologie a barefoot
Cena / Tuition
 • 5.300 Kč (V ceně je zahrnut výukový materiál, kineziotape a korekční klínky na výrobu aktivní stélky)

Cíl akce:


Cílem kurzu je osvojení si teoretických znalostí, na základě kterých terapeut volí praktické možnosti terapie poruch funkce nohy. Poznatky mají uplatnění v terapii ortopedických vad nohou, ale například i u pacientů s chronickými bolesti páteře. Poznatky o funkci nohy z pohledu vývojové kineziologie se uplatní i v rámci prevence a terapie sportovců, či funkčních poruch pohybového systému.

Program kurzu:Den 1.
 • Přivítání, prezentace účastníků
 • Teoretické základy
 • Anatomie a kineziologie nohy (pohyby nohy, pantový mechanizmus ST kloubu)
 • Funkce nohy – statická, dynamická
 • Chůzový cyklus
 • Klenba nožní – anatomie a kineziologie
 • Funkce nožní klenby
 • Mechanismy udržující nožní klenbu
 • Biomechanický pohled na nožní klenbu, opěrné body, klínový princip
 • Nejčastější ortopedické vady nohou, dysfunkce nohy
 • Hyperpronační syndrom nohy
 • Vztah chodidla a hlubokého stabilizačního systému páteře
 • Management vyšetření a terapie u dospělé nohy
 •  Obědová pauza
 • Teoretické poznatky a praxe
 • Diagnostika nohou: vyšetření postavení a funkce nohy v zatížení, Foot posture index, funkční specifický test - navicular drop test, korekční test
 • Podiatrické minimum - vyšetření na přístroji podoskop
 • Výroba aktivních ortopedických vložekDen 2.
 • Praxe
 • Metody kineziotapu a dynamictapu u jednotlivých ortopedických vad nohou (příčně a podélně plochá noha, hallux valgus, plantární fasciitida, bolesti Achilovy šlachy, tendinitida m. tibialis posterior, hyperpronační syndrom nohy).
 • Terapie nohy – pojem funkční centrace kloubu, neutrální nastavení ST kloubu
 • Centrované postavení prstů
 • Nácvik stoje, nákroku, odraz od prstů
 • Obědová pauza
 • Praxe
 • Nácvik stabilizační funkce nohy ve vývojové řadě: tripod, závěsný stoj, medvěd, pozice rytíře, třetí měsíc vleže na zádech.
 • Dokončení technik, předání certifikátů

Diagnostika a terapie funkce DĚTSKÉ nohy z pohledu vývojové kineziologie


Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová
Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
Web www.pilatespoint.cz
Email pilatespointbrno@gmail.com