Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie

Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny se zaměřením na problematiku nožní klenby, diagnostika stavu nožní klenby a terapie u poruch funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie.


(kurz je akreditovaný)


Datum / Date  
 • 20.-21.5. 17  so + ne
  (pro zájem opakujeme)

  Místo / Location

  • Brno, Czech Republic
  • Jilova 29b
  • www.pilatespoint.cz
  • mapa

  Lektor / Teacher


  Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.
  • Vedoucí fyzioterapeut na Soukromé klinice LOGO s.r.o.; 
  • externí spolupráce s Fakultou sportovních studií MU – přednášková, publikační a vědecko-výzkumná činnost; 
  • odborný garant akreditovaného kurzu na NCONZO "Diagnostika a terapie u poruch nožní klenby"


  Cíl akce:

  Cílem kurzu je osvojení si teoretických znalostí, na základě kterých terapeut volí praktické možnosti terapie poruch funkce nohy. Poznatky mají uplatnění v terapii ortopedických vad nohou, ale například i u pacientů s chronickými bolesti páteře. Poznatky o funkci nohy z pohledu vývojové kineziologie se uplatní v rámci prevence a terapie dětských pacientů, sportovců, či funkčních poruch pohybového systému.

  Program kurzu:


  Sobota 
  • 9:00 – 9:30 Přivítání, prezentace účastníků
  • 9:30 - 11:00 Teoretické základy
  • Anatomie a kineziologie nohy (pohyby nohy, pantový mechanizmus ST kloubu)
  • Funkce nohy – statická, dynamická
  • Chůzový cyklus
  • Klenba nožní – anatomie a kineziologie
  • Funkce nožní klenby
  • Mechanismy udržující nožní klenbu
  • Biomechanický pohled na nožní klenbu, opěrné body, klínový princip
  • 11:00 - 11:15 Coffee break
  • 11:15 - 12:45 Teoretické základy
  • Nejčastější ortopedické vady nohou, dysfunkce nohy
  • Hyperpronační syndrom nohy
  • Vztah chodidla a hlubokého stabilizačního systému páteře
  • Management terapie u dospělé nohy
  • Barefoot
  • 12:45 – 13:45 Obědová pauza
  • 13:45 - 15:15 Praxe
  • Diagnostika nohou: vyšetření postavení a funkce nohy v zatížení, Foot posture index, funkční specifický test - navicular drop test, podiatrické vyšetření na přístroji podoskop.
  • 15:15 – 15:30 Coffee break
  • 15:30 – 17:00 Praxe
  • Terapie nohy – pojem funkční centrace kloubu, neutrální nastavení ST kloubu
  • Centrované postavení prstů
  • Nácvik stoje, nákroku, odraz od prstů
  • Praktický nácvik barefootové chůze


  Neděle
  • 9:00 – 11:00 Teoretické základy
  • Ontogenetický a fylogenetický vývoj nohy
  • Ontogeneze v prvním roce života dítěte se zaměřením na problematiku nohy
  • Dětská noha – problematika dětské ploché nohy
  • Nejčastější ortopedické vady nohou u dětí
  • 11:00 - 11:15 Coffee break
  • 11:15 - 12:45 Teoretické základy
  • Asymetrické postavení a funkce nohou u dětí, souvislost se skoliotickým držením
  • Specifika vyšetření dětské ploché nohy
  • Management terapie u dětské nohy
  • Problematika vhodné dětské obuvi
  • Možnosti korekce nohou u dětí od 3 let
  • Možnosti aktivního ovlivnění a tréninku funkce nohy a dolní končetiny u dětí
  • 12:45 – 13:45 Obědová pauza
  • 13:45 - 15:15 Praxe
  • Nácvik stabilizační funkce nohy ve vývojové řadě: tripod, závěsný stoj, medvěd, pozice rytíře, třetí měsíc vleže na zádech.
  • 15:15 – 15:30 Coffee break
  • 15:30 – 17:00 Praxe
  • Metody kineziotapu a dynamictapu u jednotlivých ortopedických vad nohou (příčně a podélně plochá noha, hallux valgus, plantární fasciitida, bolesti Achilovy šlachy, tendinitida m. tibialis posterior, hyperpronační syndrom nohy).
  • Metody kineziotapu u dětské nohy, korekční techniky
  • Dokončení techniky, předání certifikátů


  Cena / Tuition

  • 2100 kč

  Registrace / Registration

  • Platba a závazná rezervace místa
   Číslo účtu 670100-2208503407/6210 mbank
   (poznámka: jméno účastníka + funkce nohy)
  • přes rezervační systém (dle data; registrace je platná po uhrazení kurzovného)
  • Platební podmínky

  Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová

  Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
  Web www.pilatespoint.cz
  Email yitkadishi@gmail.com

   Žádné komentáře: