Core, powerhouse, centrum síly a věda

V poslední době velmi populární pilates, core lekce a všemožné balanční pomůcky nám mají pomoct zpevnit jádro těla. Že to není jen rozmar nového trendu, můžete pocítit sami.

I laici vědí, že pro zdravé držení těla a zdravou páteř jsou důležité hluboké vnitřní svaly, nejvíce se mluví a zkoumá důležitost svalů transversus abdominis - TA (příčný sval břišní, nejhlubší vrstva břišních svalů) a multifidus - MF (hluboké zádové svaly).

Vybírám některé výsledky studií z celého světa, které postupně zapadají do skládačky o stabilizaci bederní a křížové oblasti páteře.


 • TA a MF se rovnoměrně smršťují, aby poskytly oporu spodním zádům při ohýbání, narovnávání se, zvedání, táhnutí a pohybu končetin.
 • Ostatní břišní svaly (obliques a rectus), velké zádové svaly a vzpřimovače páteře se smrští jen proto, aby provedly pohyb požadovaným směrem.
  Hodges PW, Richardson CA. Feedforward contraction of transversus abdominis is not influenced by the direction of arm movement. Exp Brain Res. 1997, 114:362-70 .

 • Hluboké břišní svaly jsou řízeny nezávisle na ostatních svalech trupu.
  Postural and respiratory activation of the trunk muscles changes with mode and speed of locomotion. Gait Posture. 2004 Dec;20(3):280-90.

 • U lidí bez bolestí spodních zad se hluboký břišní sval TA stáhne ještě dřív, než ostatní břišní svaly. To znamená, že tělo umí "vyztužit" trup a připravit jej pro pohyb předtím, než daný pohyb nastane a to včetně nohou a rukou!
 • U lidí trpící bolestmi spodních zad (nebo s bolestmi v minulosti), kontrakce TA svalu proběhne až po kontrakci ostatních svalů. Tudíž nechrání páteř, jak by normálně měl.
 • Stejné zpoždění kontrakce TA bylo zaznamenáno při přetrvávajících bolestech tříslí.
 • U lidí s bolestmi spodních zad je TA méně aktivní než u zdravých jedinců. Žádný rozdíl nebyl shledán u vnějších a vnitřních šikmých břišních svalů.
  Changes in Recruitment of the Abdominal Muscles in People With Low Back Pain: Ultrasound Measurement of Muscle Activity.
  Spine. 29(22):2560-2566, November 15, 2004.


  Hodges PW, Richardson CA. Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain. A motor control evaluation of transversus abdominis. Spine 1996;21:2640-50.

  Changes in Recruitment of the Abdominal Muscles in People With Low Back Pain: Ultrasound Measurement of Muscle Activity. Spine. 29(22):2560-2566, November 15, 2004.

  Delayed onset of transversus abdominus in long-standing groin pain. Cowan SM, Schache AG, Brukner P, Bennell KL, Hodges PW, Coburn P, Crossley KM. Med Sci Sports Exerc. 2004 Dec;36(12):2040-5.

 • Při zkoumání kontrakce TA nezávisle na ostatních břišních svalech se zjistilo, že samostatná kontrakce TA významně napomáhá zpevnění křížovokyčelního kloubu (což je důležité v léčbě bolesti spodních zad) a její zpevnění je daleko větší, než zpevnění způsobené kontrakcí všech šikmých břišních svalů.

  The Relation Between the Transversus Abdominis Muscles, Sacroiliac Joint Mechanics, and Low Back Pain. Spine. 27(4):399-405, February 15, 2002.

 • MF svaly napomáhají stabilitě v oblasti bederní páteře. Hluboké a povrchové vlákna svalu MF se chovají různě během jediného a různě během opakujícího se pohybu paže. Ze studie vyplývá, že vnější MF napomáhá kontrole orientace páteře a hluboký MF má na starosti kontrolu pohybu mezi jednotlivými úseky.
  Deep and Superficial Fibers of the Lumbar Multifidus Muscle Are Differentially Active During Voluntary Arm Movements. Spine. 27(2):E29-E36, January 15, 2002

  Comparative study of Mm. Multifidi in lumbar and thoracic spine. J Electromyogr Kinesiol. 2000 Jun;10(3):143-9. Bojadsen TW, Silva ES, Rodrigues AJ, Amadio AC.

 • Nevyváženost MF svalů může hrát roli u páteřních potíží, jako třeba skolióza hrudní páteře, vyhřezlá bederní ploténka a bolest v bederní oblasti.
 • Rozdíl mezi skupinou cyklistů s a bez bolesti spodních zad.
  Sledovaná skupina cyklistů s bolestmi spodních zad inklinovala ke zvýšení bederního prohnutí a k rotaci, což vedlo ke ztrátě společné kontrakce spodního lumbárního MF. MF je považovaný jako klíčový stabilizátor bederní páteře.
  Spinal kinematics and trunk muscle activity in cyclists: a comparison between healthy controls and non-specific chronic low back pain subjects-a pilot investigation. Burnett AF, Cornelius MW, Dankaerts W, O'sullivan PB. Man Ther. 2004 Nov;9(4):211-9.

 • A abychom si nemysleli, že jsme tomu přišli na kloub, další studie zkoumala spojení mezi ochablostí svalu psoas (hip flexor) a MF a jednostrannou bolestí spodních zad, neboť se domnívala, že svalu psoas nebyla poskytnuta náležitá pozornost. Výsledek dokládá, že ochablost nebo zakrnění MF a psoasu se objevuje zároveň a proto nabádá k dalšímu zkoumání svalu psoas při začlenění do tréninku stabilizace páteře, jehož se v klinické praxi běžně nedostává. Aneb "neverending story".


 • Changes in the cross-sectional area of multifidus and psoas in patients with unilateral back pain: the relationship to pain and disability. Barker KL, Shamley DR, Jackson D. Spine. 2004 Nov 15;29(22):E515-9.