STOTT PILATES® vzdělávání - STOTT PILATES® education

STOTT PILATES® vzdělávací metoda je jedinečnou ve svém oboru pro svou důkladnost a kvalitu.Vylepšete si své znalosti a zkušenosti a zvětšete svou klientskou základnu s moderním Pilates repertoárem.

Budete školení zkušeným trenérem instruktorů (STOTT PILATES® Instructor Trainer), který vás může vést na vaší vzdělávací cestě. Naše školení je často nazývané "Ivy League" Pilates vzdělání. Je to pověst, na kterou jsme hrdí a filozofie a způsob, kterým můžete budovat dál svou kariéru.

What is the STOTT PILATES® method?

Certifikační programy:

Bez ohledu na certifikační program, jaký si vyberete, STOTT PILATES® vás naučí:

 • pět základních principů (dýchání, postavení pánve, žeber, lopatek, krku a hlavy) 
 • efektivní komunikace a pozorovací schopnosti 
 • verbální cuing a metafory pro zvyšování výkonnosti a motivace klientů 
 • modifikace pro konkrétní typy těla, posturální problémy a kondice 
 • teorie a praxe posturální analýzy 
 • vrstvení cviků vztahující se k účinnému programu
 • programování a dovednosti pro skupinové lekce a pro individuální lekce 
 • informace o zkoušce
 • výhody STOTT PILATES® kurzů

KURZY V ROCE 2024/25 / courses in 2024/25:

Přihláška do kurzu
Course application form


VSTUPNÍ KURZY DO STOTT PILATES® metody:

 • IMP - Intensive Mat-PlusTM (essential a intermediate modul)
 • IR - Intensive Reformer (essential a intermediate modul)
 • Kvalifikační požadavky: 
 • Pracovní znalost funkční anatomie 
 • Minimálně 30 hodin pilates lekcí/tréninků 
 • Více než 3 roky praxe jako lektor fitness nebo jiné pohybové aktivity 

POKRAČOVACÍ KURZY: 
 • ICAD - Intensive Cadillac
 • ICHR - Intensive Stability ChairTM 
 • IBRL - Intensive Barrels
 • Kvalifikační požadavky:
 • IMP nebo IR 

SPECIÁLNÍ KURZY: 

 • ISP - Injuries & Special Populations 
 • Kvalifikační požadavky:
 • IMP nebo IR POKROČILÉ advanced KURZY:
(pokud máte zájem o Advanced kurzy, pište prosím na pilatespointbrno@gmail.com)
 • AM- Advanced Matwork
 • AR - Advanced Reformer
 • ACAD - Advanced Cadillac
 • ACHR - Advanced Stability Chair
 • ABRL - Advanced Barrels
 • Kvalifikační požadavky:
 • IMP, IR
 • ICAD, ICHR, IBRLZKOUŠKA a CERTIFIKACE:
Po absolvování kurzu získáte status "STOTT PILATES® instructor" a doklad o absolvovaní, který platí půl roku, ve kterém se připravujete na zkoušku.

Po absolvování zkoušky získáte mezinárodní certifikát vydaný hlavním STOTT PILATES® centrem v Torontě a status "STOTT PILATES® certified instructor" (certifikovaný instruktor).

Informace v angličtině >


Přihláška do kurzu
Course application form