STOTT PILATES® Intenzivní kurz na Barely - IBRL course


Na základě znalostí, jež jste získali v kurzu IMP nebo IR, se v tomto kurzu naučíte připravovat a vést individuální a skupinové lekce Level 1 (základní a středně pokročilá úroveň) pro rozdílné klienty na dalších nářadích STOTT PILATES® – Ladder Barrel, Spine Corrector a Arc Barrel.


Datum / Date
 • 12. - 13. 11. 2022
 • So - Ne
 • 9:00 - 16:30Místo / Location
 • Brno, Czech Republic
 • Pilates Point
 • Jilova 29b
 • www.pilatespoint.cz
 • mapa


Lektor / Teacher
 • Jitka Miškářová (prev. Kadishi)
 • STOTT PILATES® Instructor Trainer


Cena / Tuition
 • 8.250 Kč


Registrace / Registration


Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová
Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
Web www.pilatespoint.cz
Email pilatespointbrno@gmail.comNa základě znalostí, jež jste získali v kurzu IMP nebo IR, se v tomto kurzu naučíte připravovat a vést individuální a skupinové lekce Level 1 (základní a středně pokročilá úroveň) pro rozdílné klienty na dalších nářadích STOTT PILATES® – Ladder Barrel, Spine Corrector a Arc Barrel.Building on your industry knowledge and the material learned in IMP or IR you learn to design and lead the Level 1 Essential and Intermediate STOTT PILATES® Ladder Barrel, Spine Corrector and Arc Barrel repertoire for personal or group training settings for a range of clients.


Co se naučíte:


 • Jak uplatňovat 5 základních principů STOTT PILATES® při cvičení na Arc Barrelu, Spine Correctoru a Ladder Barrelu podle STOTT PILATES® základního a středně pokročilého repertoáru cviků na barelech.
 • Pochopit pohybovou podstatu cviků a jejich cíle.
 • Jak podpořit páteř ve flexi (ohybu vpřed a vzad), laterální flexi (ohybu do strany) či extenzi (prohnutí), zapojit svaly středu těla či skupiny velkých svalů, a jak upravit cviky pro specifické typy postav.
 • Jak zapracovat cvičení na barelech do lekcí a programů pro celé tělo pro specifické typy postav a různé odchylky od ideální postury.
 • Účinné způsoby komunikace a sledování klientů, slovní návody a obrazová přirovnání pro zlepšení provedení cviků a motivaci klientů.


What you will learn:


 • How to apply the STOTT PILATES® Five Basic Principles to exercises on the Arc Barrel, Spine Corrector and Ladder Barrel Exercises from the STOTT PILATES Essential and Intermediate Barrel repertoire
 • To understand movement essence and exercise goals
 • How to support the spine in flexion, lateral flexion or extension, to target core and peripheral muscle groups, and to adapt exercises to specific body types
 • How to incorporate the barrels into a full-body workout and program for specific body types, postural issues and conditions
 • To develop effective communication and observational skills, verbal cueing and imagery for performance enhancement and client motivation

Požadované studijní materiály / Required Course MaterialsKvalifikační požadavky:
 • 10 hodin výuky a vedení lekcí pod supervizí
 • Minimálně 5 hodin náslech
 • Minimálně 10 hodin fyzické praxe
 • Minimálně 5 hodin praktického vedení lekcí
 • Celkem: 30 hodin

Requirements of certification
 • 10 hours of instruction and supervised teaching
 • Minimum of 5 hours of observation
 • Minimum of 10 hours of physical review
 • Minimum of 5 hours of practice teaching
 • Total: 30 hoursCECs – uznané body:
 • 1.0 STOTT PILATES; ACE; canfitpro
Více na: http://www.merrithew.com/stott-pilates/instructor-training/courses/intensive-program#sthash.HgLBbqXb.dpuf