STOTT PILATES® Injuries & Special Population kurz ISP

klienti vyžadující speciální péči

(slabší svalová trénovanost, těhotné, po zranění, operacích apod.)

Datum konání / Dates
 • připravujeme/ TBD
Místo konání / Location:
 • Pilates Point
  Jilova 29b, Brno
  www.pilatespoint.cz
  mapa
Čas výuky / Class Times:
 •  9:00 - 16:00

Lektor / Teacher 
 • Jennifer Dahl (Toronto)
 • STOTT PILATES® Lead Instructor Trainer

Cena / Tuition: 
22.600 Kč  early bird
25.500 Kč 


Registrace / RegistrationKontaktní osoba / Contact Name: Jitka Miškářová (dříve Kadishi)
Kontaktní telefon / Contact Phone: +420-728 054 692
Webové stránky / Contact URL: www.pilatespoint.cz
Email: yitkadishi@gmail.com
Naučíte se upravit cvičební program, aby odpovídal zdravotnímu stavu, slabinám, problémům s držením těla nebo případným zraněním klientů (nikoliv diagnostikovat tyto). V tomto kurzu/ukázce se budeme zabývat následujícími tématy:


 • Postupy při rehabilitaci zranění muskuloskeletárního systému.
 • Anatomie a biomechanika, dysfunkce a patologické jevy, modifikace cviků v oblastech: bederní, pánevní a krční páteře, břicho, rameno, loket, zápěstí, kyčel, koleno, kotník a chodidlo.
 • Těhotenství, chronická bolest a další specifické stavy plus příprava cvičebního programu.
 • Vhodné modifikace cviků na podložce, reformeru, cadillacu, stability chair a barelech.


Kvalifikační požadavky: 
 • IMP nebo IR nebo CMR nebo GM nebo GR
Délka trvání: 
 • 24 hodin výuky v průběhu 4-6 dnů
CECs – uznané body:
 •  2.4 STOTT PILATES; ACE; Can-Fit-Pro
Požadované materiály na kurz
 • ISP Course Package - DVD  - DV-80356

  COURSE PACKAGE ZAHRNUJE:
 • 2 Manuály:
  - ISP Resource Guide
  - Injuries & Special Populations Support Material

 • 2 DVD:
  - Back Care Repertoire (zahrnuje: Be Kind to Your Spine; Pain-Free Posture; Standing Tall);
  - Spinal, Pelvic & Scapular Stabilization with Reformer & Vertical Frame;


NEPOVINNÉ MATERIÁLY:
 • Peripheral Joint Stabilization on Equipment
 • Spinal, Pelvic & Scapular Stabilization on Equipment


Certifikace
 • pro udělení certifikace je nutno složit písemnou a praktickou zkoušku
 • zkoušku je možno složit 6 měsíců od ukončení kurzu(ů)
Maximální počet účastníků je 12!

 • Pro přihlášky, informace o platbě a další informace týkající se tohoto kurzu kontaktujte Jitku na tel. +420-728 054 692 nebo emailu yitkadishi@gmail.com
Více informací:  Learn to customize workouts to address weaknesses, health conditions, postural problems or injuries (but not to diagnose specific injuries). Topics covered in this lecture/demonstration class include:
  • Approaches to rehabilitating an injured musculoskeletal system
  • Anatomy and biomechanics, dysfunctions and pathologies, and exercise modifications in the: lumbo-pelvic, cervical, upper quadrant, shoulder, elbow, wrist, hip, knee, ankle and foot regions
  • Pregnancy, fibromyalgia and other special conditions plus workout design
  • Appropriate modification of Matwork, Reformer, Cadillac, Stability Chair and Barrel exercises
  Prerequisites
  • IMP or IR or CMR or GM or GR
  Duration

  24 hours instruction over 4-6 days

  CECs

  2.4 STOTT PILATES; ACE; Can-Fit-Pro
  Required Course Materials
  • ISP Course Package - DVD  - DV-80356
   COURSE PACKAGE INCLUDES:
  • 2 Manuals:
   - ISP Resource Guide
   - Injuries & Special Populations Support Material
  • 2 DVDs:
   - Back Care Repertoire (includes: Be Kind to Your Spine; Pain-Free Posture; Standing Tall);
   - Spinal, Pelvic & Scapular Stabilization with Reformer & Vertical Frame;

  OPTIONAL ITEMS:
  • Peripheral Joint Stabilization on Equipment
  • Spinal, Pelvic & Scapular Stabilization on Equipment
  Certification
  • a written & practical exam is required for certification
  • 
exam may be taken within six months of completing course(s)
  Space is limited to 12 students!
  • To register or for costs and additional information regarding this course, contact Yitka Miškářová (Kadishi) at +420-728 054 692 or email: yitkadishi@gmail.com