Výhody STOTT PILATES® kurzů pro lektory


 • STOTT PILATES® zahrnuje moderní principy cvičení a aplikuje osvědčenou a potvrzenou praxi v biomechanice, rehabilitaci a sportovním zlepšení výkonu
 • STOTT PILATES® strávili více než dvě desetiletí vypracováním metody, která je neustále vylepšovaná týmem profesionálů (fyzioterapeuti, sportovní lékaři, fitness trenéři)
 • STOTT PILATES® cviky jsou navrženy tak, aby obnovily přirozené křivky páteře a vyvážily svaly kolem kloubů
 • Zahrnuje přípravné cviky a modifikace, které jsou vhodné pro mnoho různých tělesných typů a schopností, což je použitelné pro specifický sportovní trénik a každodenní život
 • STOTT PILATES® je uznávanou elitní Pilates metodou ve světě jako nejbezpečnější a nejúčinnější
 • Trenéři instruktorů IT (instructor trainer) jsou neustále vzdělávaní, speciálně vyškolení a pod kontrolou a křídly Stott Pilates centra v Torontě, (Kanada)
 • Každý student dostává diplom vydávaný centrem v Torontě a je veden v centrální databázi lektorů, do které nahlížejí klienti z celého světa
 • Diplom je mezinárodní
 • Každý student má právo na audit (náslech) kurzu, který absolvoval,  znovu a zdarma a to po celém světě STOTT PILATES® licenčních center
 • Kurz můžete platit na splátky podle toho, jak vám vyhovuje
 • Maximální počet účastníků na kurzu je 12