Stabilizační židle (Stability Chair)

Multifunkční stabilizační "židle" s pedály umožňuje vysoce výkonné cvičení pro sportovce, fitness nadšence, stejně jako rehabilitaci klientů.
Stability Chair napomáhá obnovení rovnováhy svalů a poskytuje cviky pro celé tělo a všechny svalové skupiny. Pomáhá klientům ke zvýšení stability a držení těla.
Vhodné pro ty, kteří potřebují zůstat ve vzpřímené poloze nebo vsedě (těhotenství, problémy krční a bederní páteře)  Pedály umožňují bilaterální, jednostranné a reciproční pohyby ke zvýšení intenzity a celkové rovnováhy.

Počet studentů na lekci 2 -4.