STOTT PILATES® Intensive Stability Chair - ICHR Kurz

Se stabilizační židlí se nemůžete nudit, cvičit můžete v jakékoliv poloze, přidávat si zátěž, hrát si na akrobata a zároveň použít modifikace pro rehab klienty. 

A hlavně, nezabere místo a je finančně dostupná.


Termíny / 
Dates

 • 22. -23.4. 2023
 • sobota - neděle
  Čas 
/ Class Times
  • 9:00 - 19:00
  Místo / Location
  • Brno, Czech Republic
  • Pilates Point
   Jilova 29b
   www.pilatespoint.cz
   mapa
  Lektor / Teacher 
  • Jitka Miškářová (prev. Kadishi)
  • STOTT PILATES® Instructor Trainer


  Cena / Tuition 

  Registrace / Registration

  Kontakt / Contact Name Jitka Miškářová

  Telefon / Contact Phone +420-728 054 692
  Web www.pilatespoint.cz
  Email pilatespointbrno@gmail.com  ICHR vás připraví učit cviky stupně1 (Level 1 (Essential and Intermediate))  na Stabilizační židli.
  Na konci tohoto kurzu budete schopni připravit individuální a kruhový tréninkový program splňující řadu možností kondice a cílů klienta se 63 cviky na Stabilizační židli.

  Kromě obecných cílů kurzu se naučíte:


  • Využít účinně stroj pro podporu stability a síly trupu, tvarování končetin, stability kloubů, flexibility, rovnováhy a koordinace (celého těla)
  • Jak sestavit dynamický cvičební plán v kompletně vybaveném Pilates studiu
  • Účinné způsoby komunikace a sledování klientů, slovní návody a obrazová přirovnání pro zlepšení provedení cviků a motivaci klientů
  • Modifikace pro specifické typy postav, hlubší znalost postury
  • Jak postupně přidávat cviky (vrstvit) při přípravě účinného cvičebního/tréninkového plánu

  Předpoklady

  • absolvování kurzů: IMP nebo IR nebo GM + XMP nebo GR + XRP nebo CMR

  Doba trvání

  • 15 hodin výuky a vyučování pod dohledem (1h = 60min) = kurz
  • Minimálně 5 hodin pozorování = po kurzu
  • Minimálně 10 hodin fyzické praxe = po kurzu
  • Minimální 10 hodin praxe výuky = po kurzu
  • Celkem: 40 hodin

  Požadované studijní materiály  ICHR prepares you to teach Level 1 (Essential and Intermediate) exercises on the Stability Chair. By the end of this course you will be able to fine-tune personal and circuit training programs to meet a variety of clients’ conditioning goals with 63 exercises on the Stability Chair. Beyond the general course objectives, you will learn:

  • Effective use of the equipment to enhance torso stability and strength, peripheral extremity conditioning, joint stability, flexibility, balance and coordination
  • How to develop dynamic programs in a full studio environment
  • Effective communication and observational skills, verbal cueing and imagery for performance enhancement and client motivation
  • Modifications for specific body types, postural issues and conditions
  • Exercise layering related to effective program design
   Prerequisites IMP or IR or GM + XMP or GR + XRP or CMR
  Duration

  • 15 hours class instruction and supervised teaching
  • Minimum 5 hours observation
  • Minimum 10 hours physical review
  • Minimum 10 hours practice teaching
  • Total: 40 hours 


  CECs


 • 1.5 STOTT PILATES; Can-Fit-Pro


 • Počet míst je omezen na 12 studentů!